Löneutveckling

Socionomerna vill ha 35–40 000 kr i lön efter tio år

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR (Foto: Kalle Assbring), Camilla Blomqvist, socialchef i Stenungsunds kommun och Agneta Jöhnk, direktör på avdelningen för arbetsmarknadsfrågor på SKL (Foto: Thomas Carlgren).
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR (Foto: Kalle Assbring), Camilla Blomqvist, socialchef i Stenungsunds kommun och Agneta Jöhnk, direktör på avdelningen för arbetsmarknadsfrågor på SKL (Foto: Thomas Carlgren).

En attraktiv löneutveckling är nödvändig för framtidens socionomer. Socionomerna anser att 35-40 000 kr är en rimlig månadslön med tio års erfarenhet av löpande socialt arbete. Det visar den undersökning som Framtidens Karriär – Socionom låtit göra bland ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

– Ingångslönerna har överlag ökat för socionomer, de närmar sig nu 30 000 kronor. Däremot är möjligheten till lönekarriär inte särskilt bra i många kommuner. Det är inte ovanligt att en socionom med tio års yrkeserfarenhet har en månadslön på 34 000 kronor, vilket allt fler anser vara för lågt. Det återspeglas också i undersökningsresultatet. För att socialtjänsten ska kunna säkra sin kompetensförsörjning i framtiden krävs att många gör strukturella lönesatsningar utöver vanlig löneöversyn. Utöver lönefrågan behöver socialtjänsterna även ge fler erfarna socionomer möjlighet att arbeta som specialistsocionom, gruppledare eller handledare, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.
Han menar att den sammanpressade lönestruktur som råder i socionomyrket överlag bland annat leder till en hög rörlighet på arbetsmarknaden för socionomer samt att allt fler söker sig till bemanningsföretag, som ofta kan erbjuda en högre lön än exempelvis socialtjänsten.

”När många erfarna socionomer väljer att säga upp sig och byta jobb går arbetsgivarna miste om mycket värdefull erfarenhet.”

Fördubbla lönen
– Vår målsättning är att en socionom ska kunna fördubbla sin lön från den dagen de börjar sitt första jobb tills de går i pension. När många erfarna socionomer väljer att säga upp sig och byta jobb går arbetsgivarna miste om mycket värdefull erfarenhet. Min uppmaning till arbetsgivare är att bygga upp en långsiktigt hållbar strategi för hur de ska arbeta med lönebildning. Det ska absolut vara möjligt att göra lönekarriär som socionom, säger Markus Furuberg.

Lönehöjning för myndighets­utövning
– 2015 höjde vi medellönerna för alla socionomer som arbetar med myndighetsutövning. Lönehöjningarna ingick i en karriärutvecklingssatsning som även inkluderar kompetensutvecklingssatsningar, handledning, en genomtänkt introduktion samt mentorer för alla nyanställda socionomer. Konkurrensen om socionomer med erfarenhet av myndighetsutövning är tuff, vi introducerade den här långsiktiga satsningen för att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare, säger Camilla Blomqvist, socialchef i Stenungsunds kommun.

Attraktivt karriärerbjudande
– I november 2015 låg medellönen för de tio procent socionomer med högst lön på mellan 35 och 40 000 kronor, vilket överensstämmer med undersökningsresultatet. Socionomer är den yrkesgrupp i kommunal sektor som haft bäst löneutveckling på senare år, vilket förstås präglas av tillgång och efterfrågan, säger Agneta Jöhnk, direktör på avdelningen för arbetsmarknadsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting.
SKL tillämpar en lönemodell som ger kommuner stort utrymme att själva påverka lönesättningen för socionomer, utifrån lokala förutsättningar och behov. Agneta Jöhnk påpekar dock att många kommuner behöver bli bättre på att tillämpa lönespridning och att erbjuda en attraktiv löneutveckling sett över hela karriären.
– Samtidigt vill jag betona att lönen bara utgör en del i ett attraktivt karriärerbjudande för socionomer. En god dialog med ledningen, tillgång till mentorer, kompetensutveckling och stöd vid svåra ärenden är minst lika viktiga pusselbitar, säger Agneta Jöhnk.

Vad anser du är en rimlig månadslön (före skatt) för en socionom inom löpande socialt arbete med cirka 10 års erfarenhet?

Om undersökningen

Framtidens Karriär – Socionom genomförde den 23–27 juni 2016 en trendundersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.