Samsyn, tillit och respekt – ledstjärnor för socialtjänsten i Höör

Publicerad 7 september 2016

Hans Bäckström, Bodil Jönsson och Jenny Wiström.
Hans Bäckström, Bodil Jönsson och Jenny Wiström.
– Många förvaltningar har fina ledord och visioner, det kan leda till att verksamheten springer framför dem man är satt till att hjälpa. Här hålls inga möten utan att medborgaren är med. Vi finns bredvid och ibland steget efter, säger Jenny Wiström på Socialförvaltningen i Höör.

Efter ett mångårigt värdegrundsarbete har socialtjänsten i Höör skapat en värdegrund och ett förhållningssätt som gör skillnad. Det handlar om att bemöta människor med respekt, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar, ge dem hopp och möjlighet att själva påverka sin livssituation.
– Vi som socialarbetare vet inte vad som är bäst för dem vi möter. Vi är övertygade om att alla människor vill och kan besluta i sina egna liv, på egen hand och tillsammans med sina nära. Vi som professionella ska bara vara med på förändringsresan under en begränsad tid, säger Hans Bäckström, familjebehandlare och gruppledare.
Jenny Wiström, enhetschef för vuxenenheten, beskriver det som att vända på pannkakan.
– Höörs kommun har en lång tradition av att arbeta med familjerådslag. Vanligtvis är det vi som myndighetsutövare som gör bedömningar och lämnar förslag som medborgaren sedan har att samtycka till. Men här vänder vi på det och lägger över ansvar, makt och förståelse till nätverket som omger familjen.

Gör skillnad
Hans Bäckström poängterar att socialsekreterarna alltid bidrar med sin professionalism i arbetet.
– Vi kanske har bedömt och sett att till exempel ett barn inte längre kan bo hemma. I stället för att bara bestämma en åtgärd involverar vi familjenätverket som får vara med och komma med förslag och fatta beslut om vad som bör göras. Ofta blir det en mer hållbar lösning.
För Bodil Jönsson, familjerättssekreterare, var familjerådslag en viktig anledning till att hon efter några års arbete på annan ort sökte sig tillbaka till kommunen.
– Jag har väntat på att en tjänst inom familjerätten i Höör skulle bli ledig. Här kan jag kombinera familjerådslag och det tänket med det familjerättsliga området. Synsättet gör att jag känner att jag verkligen kan göra skillnad och hjälpa människor med att återta makten över sina egna liv. Att se den förändringen är värt allt. Vi på förvaltningen är bara med en liten stund och skjutsar iväg de som är i behov av hjälp åt rätt håll.

Höörs kommun
Höör har en traditionell socialtjänst inom individ- och familjeomsorgen med ca 30 medarbetare där samtliga områden sorterar under en avdelning. Man arbetar aktivt för en ansvarskultur på arbetsplatsen, där varje enskild medarbetare eller arbetsgrupp tar ansvar för att bedriva en kvalitativ diskussion där hänsyn tas till givna ramar men där ”hur” blir viktigare än ”att”. Socialtjänsten i Höör anordnar nordisk familjerådslagskonferens i Malmö hösten 2017, välkomna!
www.hoor.se

www.hoor.se