Så vill socionomerna förbättra arbetsvillkoren

Publicerad 7 september 2016
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Ett slumpmässigt urval av socionomer fick frågan ”Vad skulle du helst önska att arbetsgivarna gör för att förbättra arbetsvillkoren för socionomer?” En önskelista utkristalliserades snabbt där högre lön och minskad arbetsbelastning ligger i topp.

Lönefrågan kom högt upp på listan över förbättrade arbetsvillkor, och minskad arbetsbelastning är en minst lika prioriterad fråga. Många anser att de är berättigade till en högre lön, eller som en person säger: ”en lön bättre anpassad efter jobbets krävande natur”. Många likställer en högre lön med bättre status, för andra är det ett tecken på uppskattning och bekräftelse. Vikten av en positiv löneutveckling framhålls också, inte minst för undvika att kvalificerade personer byter jobb för högre lön. På andra plats kommer behovet av minskad arbetsbelastning. Det är tydligt att arbetet är betungande och många vill se färre ärenden per person för att hinna med det sociala arbetet. Den vanligaste slutsatsen är att nyanställning är lösningen på att minska arbetsbördan.

Nyanställa och bibehålla
Just att anställa fler är den tredje faktorn som framkom i undersökningen. Lika viktigt är det att bibehålla personal. Det handlar om att förebygga en hög personalomsättning för att bevara kompetens och erfarenhet. Vidareutbildning och kontinuerligt stöd är några av förslagen för att få personalen att stanna. En högre personaltäthet kan sänka arbetsbelastningen och frigöra viktig tid med klienterna.

Introduktion och mentorskap
Den fjärde viktigaste punkten för socionomerna var att erbjuda en bra introduktion och mentorskap för nyanställda. Man betonade vikten av att de slussas in i arbetet och får rätt handledning från allra första början. Någon nämner ledarskap och stöd internt samt utbildning och kompetensutveckling framöver. Slutligen efterfrågas avlastning vad gäller administrativa uppgifter. Det är tydligt att administrationen kan var stressande och ta tid från klientarbetet. Flera föreslår att man borde anställa administratörer eller assistenter som kan utföra de administrativa uppgifterna.

Fem-i-topp:
1. Högre lön
2. Minskad arbetsbelastning
3. Nyanställa och bibehålla befintlig personal
4. Introduktion och handledning för nyanställda
5. Avlastning från administrativa uppgifter