Riktade satsningar till socialtjänsten

Publicerad 7 september 2016
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, med ansvar för socialtjänsterna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, med ansvar för socialtjänsterna. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Situationen på socialtjänsterna är fortfarande bekymmersam på många håll. En väl fungerande socialtjänst är en viktig del i samhällsbygget och den svenska modellen. Det säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, med ansvar för socialtjänsterna.

Hur är situationen idag för landets socialtjänster?
– Min bild är att situationen fortfarande är bekymmersam på många håll med svårigheter att rekrytera och behålla personal men att det är uppmärksammat både från kommunledningar och från regeringen och att många olika insatser görs för att förbättra situationen. Ökad utveckling ser jag många tecken på, inte minst vid den nationella spridningskonferens som regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve anordnade den 30 augusti.

Hur vill regeringen satsa på socialtjänsterna? Är det några delar av socialtjänsternas verksamheter som ni prioriterar i era satsningar?
– Regeringen har satsat rejält på socialtjänsten sedan vi tillträdde, genom medel till bemanning och kvalitetsutveckling för äldreomsorgen och den sociala barn- och ungdomsvården och det kommer vi att fortsätta med på olika sätt under mandatperioden. En väl fungerande socialtjänst är det yttersta skyddsnätet och en viktig del i samhällsbygget och den svenska modellen. I stället för skattesänkningar gör vi den största välfärdssatsningen på flera decennier med 10 extra välfärdsmiljarder per år till kommuner och landsting och riktade satsningar till socialtjänsten. Socialtjänsten är en kvinnodominerad bransch med kanske mindre röststarka brukare, det tror jag är en orsak till att tidigare politiker på lokal och nationell nivå har bortsett från att prioritera investeringar i den verksamheten. Det ändrar vi på nu.

Vilka konkreta beslut har ni fattat och kommer ni att fatta för att stärka socialtjänsterna i deras arbete?
– Det är väldigt många beslut vi har fattat, men några exempel är två miljarder i år till bemanning inom äldreomsorgen, en miljard under fyra år till bemanning och kvalitetsutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården, stöd till yrkesintroduktion för mindre erfarna socialsekreterare, kostnadsfria vidareutbildningar på avancerad nivå till socialsekreterare och arbetsledare och medel till SKL för att stödja framtagandet av nya arbetssätt och tekniska lösningar i kommunerna. Vi har flera förslag jag har tagit emot från den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve och som vi nu tittar närmare på, liksom från LVU-utredningen. Regeringen avser också att göra barnkonventionen till lag och att göra en översyn av socialtjänstlagen, för att nämna några exempel på hur vi blickar framåt.