Resan mot Sveriges bästa socialförvaltning

Publicerad 7 september 2016

Jennie Liljegren Adelöw, gruppledare och Siw Lideståhl, förvaltningschef. Foto: Patrik Lindqvist
Jennie Liljegren Adelöw, gruppledare och Siw Lideståhl, förvaltningschef. Foto: Patrik Lindqvist
– Socialförvaltningen i Haninge kommun har sedan 2015 en vision om att bli den bästa socialförvaltningen i Sverige. En arbetsplats med de bästa förutsättningarna för medarbetarna. Och om brukarna får välja, så väljer de oss, säger Siw Lideståhl, förvaltningschef.

Socialförvaltningen har påbörjat ett förändringsarbete och kommer under hösten och våren att lägga i en ny växel och involvera alla medarbetare i utvecklingen.
– Vi i ledningsgruppen har en stark drivkraft att vilja göra förbättringar på riktigt som märks, känns och genomsyras hos varje medarbetare och i deras uppdrag, säger Siw. Har vi professionella, engagerade och rustade medarbetare så får vi också nöjda brukare.

Flera insatser krävs
Siw berättar vidare att det handlar om att känna tillit till medarbetarna i deras profession och att fokus ligger på utveckling av mer stöd och handledning, bättre avlastning, en strukturerad introduktion, goda utvecklingsmöjligheter och bra arbetsvillkor. Att de ska känna att de är viktiga.
Gruppledare Jennie Liljegren Adelöw lyfter fram de insatser som redan påbörjats i hennes grupp för att underlätta socialsekreterarnas vardag.
– I kombination med att vi har anställt en specialistsocionom som ska arbeta med metod- och ärendehandledning och en administratör som sköter många praktiska uppgifter så kan socionomerna fokusera på det sociala arbetet. Dessutom har vi flexibel arbetstid. Vi har också en stark känsla av gemenskap i gruppen och alla är villiga att göra det lilla extra!

Involvera medarbetarna
Kontinuerlig dialog med medarbetarna är en av nycklarna i utvecklingsarbetet.
– Det är i mötet mellan medarbetare och brukare som är sanningens ögonblick, det är där det sker. Det är medarbetarna som vet hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete på bästa sätt. En viktig förutsättning är att de involveras i beslut med forum för dialog och idéverkstad. Och får återkoppling. Att vi dessutom mäter och utvärderar så att vi gör rätt saker och är på rätt spår, säger Siw.
– Jag är ivrig och nästintill otålig att tillsammans med mina medarbetare få till en verksamhet som man kan känna sig riktigt stolt över och som ger stor känsla av meningsfullhet!

Haninge kommun
Se alla våra lediga tjänster på haninge.se

haninge.se