Personligare arbete i mindre kommun

Publicerad 7 september 2016
Text: Sandra Ahlqvist

Anders Saldner, socialchef i Vetlanda kommun.
Anders Saldner, socialchef i Vetlanda kommun.
I en mindre kommun kommer socialtjänsten närmare både medborgarna och sina samarbetspartner i det dagliga arbetet, vilket bidrar till att skapa ett helhetsperspektiv och belysa förvaltningens roll i praktiken gentemot andra ansvarsområden inom välfärdssektorn.

Socionomen Anders Saldner, idag socialchef i Vetlanda kommun, har varit intresserad av utvecklings- och kvalitetsfrågor för socialtjänsten i hela sitt yrkesverksamma liv och hans främsta mål är att synliggöra socialfrågor som ligger nära medborgaren.
– Jag är i en jordmån där jag trivs. Vetlanda hyser knappt 30 000 invånare, vilket innebär att vår relation med befolkningen och våra samarbetspartner blir mer personlig än i en större kommun. Beslutsvägarna är kortare, och närheten till våra politiska beslutsfattare gör att vi har möjlighet att påverka och få gehör för idéer och förslag.

Ett närmare ledarskap
Socialtjänstens utmaningar är lika stora överallt, men den mindre kommunen har betydligt mer gynnsamma förutsättningar för att snabbt och effektivt ta sig an och hantera olika ärenden.
– Ledningsfunktioner inom socialtjänsten och kommunen arbetar jämsides, och det leder till en större personkännedom hos såväl den egna organisationen som hos andra parter. Det gör att våra ledare lättare kan ta med våra individuella medarbetare i beräkningen och utforma sina strategier utifrån det.

Utveckling en del av vardagen
Saldner understryker att gräddfiler inte förekommer, oavsett vilken socialtjänst man arbetar hos, men att möjligheter till utveckling ofta är integrerade i arbetssättet hos mindre kommuner.
– Risken för stuprör blir mindre och det går att arbeta på ett bredare vis eftersom vi arbetar över förvaltningsgränserna på ett helt annat sätt. Samtidigt är det i en mindre kommun väsentligt att ha en kultur som framhäver kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor, eftersom medarbetarna många gånger behöver specialisera och fördjupa sig för att förvaltningen ska ha tillgång till nödvändig kompetens.
Liksom på många andra håll satsar man i Vetlanda starkt på att dra till sig kompetent arbetskraft, och Anders Saldner berättar att socialtjänsten bedriver ett aktivt arbete för att identifiera framgångsfaktorer och erbjuda attraktiva anställningsförhållanden.