Med fokus på parsamtal som gör skillnad

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En utvecklingsväg för socionomer som vill arbeta med parsamtal som förebygger konflikter eller skilsmässa är att arbeta som familjerådgivare. Som familjerådgivare arbetar du inte myndighetsutövande, vilket innebär att administrationen är betydligt mindre omfattande än i andra delar av socialtjänsten.

Kajsa Hagberg, familjerådgivare på Stockholms stads familjerådgivning.
Kajsa Hagberg, familjerådgivare på Stockholms stads familjerådgivning.
– Att arbeta som familjerådgivare är variationsrikt och stimulerande. Vi har fokus på klientsamtal och använder relativt lite tid till administration. Som familjerådgivare kan jag fokusera helt på preventiv parterapi, säger Kajsa Hagberg, som varit socionom i 42 år och har arbetat som familjerådgivare på Stockholms stads familjerådgivning i snart 25 år.
Innan hon blev familjerådgivare arbetade Kajsa Hagberg inom socialtjänsten bland annat med uppsökande verksamhet gentemot blivande och nyblivna föräldrar. Hennes handledare var familjerådgivare, vilket inspirerade henne att utvecklas karriär­mässigt genom att själv bli familjerådgivare. Efter att ha kompletterat socionomutbildningen med fortbildning inom psykosocialt behandlingsarbete på Socialhögskolan, motsvarande steg 1, fick Kajsa Hagberg arbete på Stockholms stads familjerådgivning.
– De par och föräldrar jag möter har självmant sökt sig till familjerådgivningen och är ofta mycket motiverade till förändring i sina liv. Jag möter par i olika åldrar och livsfaser, såväl unga som barnfamiljer och seniorer. Varje par har sina unika behov, somliga kommer i förebyggande syfte, andra står inför en skilsmässa eller behöver hjälp med att hantera en akut kris. Jag genomför även samarbetssamtal med skilda föräldrar. Som familjerådgivare har jag möjlighet att göra skillnad i klienternas liv och att följa deras utvecklingsresa, det är en fördel med arbetet, säger Kajsa Hagberg.

Auktorisation möjlig efter fem år
Många socionomer som blir familjerådgivare är medelålders och har en omfattande erfarenhet av olika former av socialt arbete med sig i bagaget. Utöver det obligatoriska steg 1, väljer många även att gå steg 2 och bli legitimerade psykoterapeuter. Familjerådgivare som arbetat i minst fem år kan bli auktoriserade av yrkesföreningen KFR (Sveriges kommunala familjerådgivare). Utöver psykoterapiutbildning steg 1 krävs även femtio timmars egenterapi, fyra års medlemskap i föreningen och från 2017 även en sexologiutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng. Auktorisationen fungerar som en trygghet för såväl familjerådgivaren som för klienten.
– Att arbeta som familjerådgivare är mycket utvecklande, för mig är det hela tiden givande att möta och följa par genom deras utvecklingsresa, säger Kajsa Hagberg.