Här vill socionomerna helst arbeta

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

När Framtidens Karriär – Socionom lät socionomerna ange vilka sektorer de helst skulle vill arbeta inom, om de bortser från var de arbetar idag, kom socialtjänst utan myndighetsutövning högst upp med 34 procent. 30 procent skulle helst vilja arbeta inom statlig verksamhet.

Undersökningen gjordes mot ett slumpmässigt urval socionomer i Sverige.
På delad tredje plats kom privata mottagningar och ideella organisationer med 27 procent, följt av skolverksamhet på 22 procent. På sjätte plats kommer myndighetsutövande arbete inom socialtjänsten. Noterbart är att socialtjänst utan myndighetsutövning är klart populärare är socialtjänst med myndighetsutövning.
Intresset för privat och landstingsdriven hälso- och sjukvård är väldigt lika, 19 respektive 18 procent. Följt av bemannings- och konsultverksamhet och forskning och utveckling.
För privat och kommunalt HVB och stödboende är intresset 12 respektive 11 procent.
Att endast 9 procent av socionomerna helst skulle vilja arbeta inom Svenska kyrkan kan tyckas vara lågt, men det motsvarar så många som strax under 4 000 socionomer i Sverige.

Vilka av följande sektorer skulle du helst vilja arbeta inom? (om du bortser från var du arbetar idag)
Vilka av följande sektorer skulle du helst vilja arbeta inom? (om du bortser från var du arbetar idag)