Försäkringskassan och Socialstyrelsen – mest välkända

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Maria Netzel, socionom på Försäkringskassan.
Maria Netzel, socionom på Försäkringskassan.
Försäkringskassan rankades som den mest välkända statliga arbetsgivaren med 67 procent. Socialstyrelsen fick 66 procent och Arbetsförmedlingen 63 procent enligt den undersökning som Framtidens Karriär – Socionom genomfört bland svenska socionomer.

– Jag hade arbetat i drygt två år efter examen med försörjningsstöd på en socialförvaltning, när jag såg att Försäkringskassan sökte en handläggare med fokus på att få ut sjukskrivna människor i arbete, säger Maria Netzel, som tog socionomexamen 2009 och har arbetat på Försäkringskassan sedan 2012.
Flera skäl bidrog till att Maria Netzel sökte sig till Försäkringskassan. Efter ett par år inom kommunen var hon redo att prova något nytt. Försäkringskassan kunde dessutom erbjuda en något högre lön och bättre anställningsvillkor jämfört med socialtjänsten.

Tillgång till expertstöd
– Eftersom Försäkringskassan är en stor myndighet så finns det många möjligheter för mig att prova på olika roller och arbeta inom olika verksamheter. Det som främst skiljer mitt arbete nu inom staten från mitt tidigare arbete på socialförvaltningen är att introduktionsprogrammet och det dagliga arbetssättet är mer strukturerat här. Försäkringskassan har ett tydligt regelverk som är lättare att förhålla sig till jämfört med socialtjänstlagen där det finns större tolkningsutrymme. Här har jag också tillgång till mer expertstöd, exempelvis i form av läkare och andra specialister som kan stötta mig i min roll, och gör det lättare för mig att stå för mina beslut, säger Maria Netzel.
Socionomers höga kännedom om just Försäkringskassan beror, enligt Maria Netzel, förmodligen på att det är en stor myndighet som många varit i kontakt med samt att det är en relativt stor arbetsgivare för just socionomer.
– En faktor som gör att jag trivs är att det även finns möjlighet till kompetensutveckling på Försäkringskassan. Jag har exempelvis gått MI-utbildning och en Lean-utbildning. I höst ska jag även utbilda mig till arbetsmiljöombud, säger Maria Netzel.

Möjligheter till specialisering
Efter socionomexamen 2004 arbetade Eva Wide i ett drygt år med ekonomiskt bistånd på socialtjänsten. Hon var nyfiken på Migrationsverkets verksamhet och började därför som handläggare 2006.
– En avgörande skillnad mellan att arbeta på en myndighet som Migrationsverket och i socialtjänsten är att Migrationsverket ofta präglas av snabba beslut och förändringar eftersom vi står direkt under riksdag och regering och därmed styrs av deras beslut. Jag trivs med de snabba förändringar som förekommer. På Migrationsverket får jag arbeta mer specialiserat, tidigare arbetade jag med utredning och mottagning och just nu fokuserar jag enbart på att handlägga återvändandeärenden, säger Eva Wide.
När hon började som handläggare fick Eva Wide hantera allt från introduktionssamtal med nyanlända till handläggning av uppehållstillstånd. Numera arbetar myndighetens avdelningar mer fokuserat med specifika frågor.
– Migrationsverket och andra myndigheter kan erbjuda fler karriärmöjligheter, här har exempelvis många socionomer valt att bli chef. Eftersom myndigheter är större organisationer än socialtjänsten så kan de ofta även erbjuda många möjligheter till vidareutbildning och specialisering, säger Eva Wide.

Vilka av följande statliga arbetsgivare för socionomer känner du till väl?
staten_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde den 23–27 juni 2016 en trendundersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.