”Dörren till chefen är alltid öppen”

Publicerad 7 september 2016

Annemo Lyrén, Kennya Recinos Andrade och Anders Dahlén hos Socialtjänsten i Vetlanda kommun. Foto: Patric Svensson
Annemo Lyrén, Kennya Recinos Andrade och Anders Dahlén hos Socialtjänsten i Vetlanda kommun. Foto: Patric Svensson
Inom Socialtjänsten i Vetlanda kommun är kollegialt samarbete en självklarhet. Och här har man sett till att skapa tid för eftertanke och låter kvalitetsfrågorna få ta plats i vardagen.

– När jag träffar en ung människa som kommit hit på flykt utan sin familj och som klarar sig utan tolk efter bara ett par månader, då känner jag en stolthet och en glädje över mitt jobb. Det är inte bara min förtjänst när det går bra men jag är en viktig del för mångas start och utveckling här, säger Kennya Recinos Andrade, socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar i Vetlanda kommun.
Det är inte bara i mötet med klienterna som Kennya Recinos Andrade får den positiva energi som gör att hon trivs med sitt jobb. Hon framhåller det nära samarbetet med kollegor och arbetsledning. Jobbet är krävande och det är mycket som händer inom hennes arbetsområde. Lagar kan tillkomma eller revideras och förutsättningarna för flyktingungdomarna kan ändras med kort varsel. Det gäller att vara flexibel och beredd på att kunna tänka om. Då är det är skönt att stödet finns vägg i vägg.
– Jag uppskattar att jag har nära till min chef och att dörren till hennes rum alltid är öppen. Det är ett bra klimat här. Vi bollar frågor med varandra och hittar lösningar tillsammans, säger Kennya Recinos Andrade.

Stor satsning på utvecklingsledare
Annemo Lyrén är enhetschef på Familje­sektionens placeringsenhet inom Vetlandas socialtjänst. Hon drivs av viljan att göra skillnad genom att ge bra livsvillkor till utsatta barn och ungdomar i samhället. En anledning till att hon gillar sitt yrke och sin arbetsplats är att hon får de rätta förutsättningarna för att på ett bra sätt kunna driva just det hon tror på.
– Vi har en utvecklingsledare på familjesektionen och två i individ- och familjeomsorgen som enbart arbetar med kvalitetsarbete. Det är en enorm fördel. Veckans dagar kan snabbt bli fulltecknade och det finns en risk att kvalitets- och utvecklingsarbete skulle prioriteras bort i stressen om det inte fanns en sådan här satsning och rutin för att lyfta de frågorna, säger Annemo Lyrén.

Tryggve ger stöd i vardagen
Det kvalitetsarbete som Annemo Lyrén syftar på är socialförvaltningens kvalitetsledningssystem som fått namnet Tryggve. Kvalitetsarbetet har utvecklats under de senaste fem åren som en medveten strategi att skapa en lärande organisation. Det som gjort Tryggve känt och uppskattat är främst det systematiska arbetet med att integrera frågorna i det praktiska arbetet. Det är ingen fin pappersprodukt som ligger i en skrivbordslåda utan något som är påtagligt och levande i det dagliga arbetet.
– Vi kallar det för hållplats för lärande, att kontinuerligt ge tid för att diskutera vad vi gör och hur vi kan förbättra oss ytterligare, säger Anders Dahlén, utvecklingsledare.

Fokus på lärande samtal
Det kan vara att utbyta erfarenheter, att berätta om sina case för kollegorna, vilket görs varje vecka på särskilda möten. Samtalen kan också ha ett riktat fokus på ett område. Det kan handla om hur man kan bli bättre på att ta vara på klienternas erfarenheter eller hur socialtjänsten samverkar med andra myndigheter och skolor för att bara nämna några exempel.
– Det ska vara okomplicerat och givande. Därför har vi tagit fram ett underlag som kan användas som stöd för diskussionerna, säger Anders Dahlén.
Det är en pedagogisk och lättöverskådlig manual som ger bra vägledning för hur kvalitetsfrågorna kan tas upp. Det är enkelt och konkret. För cheferna finns punkter att gå igenom som en förberedelse inför samtalen och för alla moment finns en uppskattad tidsåtgång. Utöver de återkommande veckomötena kan hållplats för lärande vara mer omfattande och utformade mer som workshops eller hela utbildningsdagar.
– Det känns så värdefullt att vi tar oss den här tiden för att reflektera och stanna upp, säger Annemo Lyrén.
När Kennya Recinos Andrade träffar sina klienter har hon med sig kvalitetsarbetet Tryggve i bakhuvudet.
– Det finns där som ett stöd som påminner mig om min roll och hur jag kan utföra mitt arbete på bästa sätt, säger Kennya Recinos Andrade.

Vetlanda kommun
Vetlanda ligger längs Emåns vackra dalgång och här låter sig många charmas av den vänliga stämningen i en småländsk småstad. Inom socialtjänsten arbetar ett gäng socionomer som har bra samarbete och som nu söker förstärkning till sitt team. Kommunen har fördelen att vara så pass liten att man kan dra nytta av de korta beslutsvägarna och det nära samarbetet med socialnämnden och samtidigt ha fördelen av att vara så stor att det finns utrymme för att satsa på specialfunktioner som utvecklingsledare.

Vetlanda kommun, Socialförvaltningen
Kontaktperson:
Anders Saldner, Socialchef
Tel: 0383-971 01
Mob: 070-549 71 01
E-post: anders.saldner@vetlanda.se
www.vetlanda.se

www.vetlanda.se