Av socionomer för socionomer

Publicerad 7 september 2016

Ulf Myrstedts och Chris Magale Bremarks egna erfarenheter som konsulter är vägledande för Sveriges Socionomkonsulter.
Ulf Myrstedts och Chris Magale Bremarks egna erfarenheter som konsulter är vägledande för Sveriges Socionomkonsulter.
Med kunnig handledning, senaste utbildningen och bra lönevillkor har Sveriges Socionomkonsulter etablerat sig som framgångsrikt bemanningsföretag där konsultens behov ute på fältet alltid är i centrum.

Chris Magele Bremark och Ulf Myrstedt, grundarna av Sveriges Socionomkonsulter, har båda lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, både som anställda socionomer och konsulter.
– Vi träffades då vi båda arbetade på socialjouren. Vi började göra uppdrag tillsammans och pratade om vad som skulle vara bra att ha i ryggen när man tar konsultuppdrag. Utifrån det resonemanget startade vi företaget, berättar Chris.
– Vi vill fungera som ett stöd för våra konsulter. Med vår breda erfarenhet från socialtjänst, myndighetsutövning och utredningar vet vi vad konsulterna sitter med ute på förvaltningarna. Vi ser till så att de har en hanterbar arbetssituation och att de känner sig bekväma på arbetsplatsen. Vi arbetar också med extern handledning av våra konsulter, berättar Ulf.
– Samtidigt erbjuder vi det senaste inom utbildning så att konsulten alltid har den kompetens som krävs på förvaltningarna, tillägger Chris.

Bra lön och fria val
Lönemässigt erbjuder Sveriges Socionomkonsulter betydligt bättre villkor än vad som gäller för fast anställda socionomer. Företaget försöker också skräddarsy uppdragen så att de passar konsultens önskemål, berättar Chris.
– Du kanske vill jobba på plats fyra dagar i veckan och jobba en dag hemifrån. Eller du kanske vill jobba tre månader och sedan ha semester. Som konsult har du alltid friheten att säga nej.
– Som konsult är du friare i din yrkesutövning. Du kan alltid byta arbetsplats och berika ditt CV genom att skaffa dig erfarenhet på nya arbetsplatser, framhåller Ulf.

Verksamheten expanderar
Sveriges Socionomkonsulter tar uppdrag i hela Sverige.
– Många av våra konsulter har kommit en bit upp i åren och har vuxna barn. Konsultarbetet blir en chans att få uppleva andra delar av Sverige och öka på sitt CV. Är du intresserad av uppdrag på annan ort löser vi boendet och resor till och från orten, förklarar Chris.
Företagets målsättning är att bygga en verksamhet som täcker en hel kedja inom socionomspektrumet.
– Vi tillhandahåller utredda jour- och familjehem och tar emot ensamkommande flyktingbarn. Snart flyttar vi till större lokaler där vi även ska inrymma en barnavårdscentral, berättar Ulf.

Sveriges Socionomkonsulter
Sveriges Socionomkonsulter AB är experter inom socionomkonsultativa uppdrag och bemannar med erfaren och kompetent personal inom hela socialtjänsten – alltifrån socialsekreterare och gruppchefer till socialchefer. Företaget har kontor i Stockholm och drivs av erfarna socionomer som stöttar med handledning, förhandlingsstöd, förslag på nya uppdrag m.m. Som konsult för Sveriges Socionomkonsulter kommer vi tillsammans överens om vilka typer av uppdrag som passar dig och hur, när och var du vill arbeta.
www.sverigessocionomkonsulter.se

www.sverigessocionomkonsulter.se