Arbeta kreativt på Kronan Konsult

Publicerad 7 september 2016

Ingemar Tidholm, Sanaz Logan och Hans Eklund på Kronan Konsult.
Ingemar Tidholm, Sanaz Logan och Hans Eklund på Kronan Konsult.
Kronan konsult är bemanningsföretaget som startades av socionomer för socionomer. Här drivs den tätt sammansvetsade personalstyrkan av ett brinnande intresse för sociala frågor och för att utveckla socialtjänsten runt om i landet.

– Vi som arbetar här är alla utbildade socionomer och därför finns en oerhörd respekt för komplexiteten i det sociala arbetet. I våra uppdrag arbetar vi som ett team, så att den enskilda konsulten inte står ensam ute på fältet med de svåra utmaningar som ofta finns i detta yrke, säger socionomen Hans Eklund, som grundade Kronan Konsult tillsammans med några kolleger 2011. Drivkraften var att bidra med nya, innovativa arbetssätt inom socialtjänsten.
Idag har Kronan Konsult ett 15-tal konsulter och anställda, som alla delar samma helhetssyn och engagemang för socialt arbete. Företaget har uppdrag i hela Sverige, med största fokus på Stockholmsregionen och Mellansverige. Uppdragen gäller alla typer av insatser, långsiktiga och mer tidsbegränsade.
Konsultchef Sanaz Logan tog sin socionomexamen 2004 och arbetade därefter som socialsekreterare och konsult innan hon kom till Kronan Konsult för ett år sedan.
– Jag lockades av att arbeta mer kreativt och aktivt driva utvecklingen av socialt arbete tillsammans med våra konsulter. Det är en otroligt stöttande företagskultur, där vi tillsammans för en ständig dialog med såväl klienter som kunder, säger hon.

Klientperspektiv
Den bilden bekräftas av organisations- och verksamhetsutvecklare Ingemar Tidholm, som började på Kronan Konsult för knappt två år sedan efter många år som bland annat chef och ledare inom socialtjänsten.
– Det finns en stark, prestigelös teamkänsla och oavsett var och i vilken funktion våra konsulter arbetar så finns de i ett tydligt sammanhang. Klientperspektivet genomsyrar allt och konsulternas kompetens och idéer tas verkligen tillvara, säger han.
Kronans tydliga fokus på resultat och kvalitet, snarare än enbart processer, ställer höga krav på konsulterna, som helst bör ha minst fem års erfarenhet. Men det viktigaste är att det är rätt person, som verkligen brinner för socialt arbete, framhåller Hans, Sanaz och Ingemar.
– Det är ett tufft jobb och många socionomer går in i väggen. Hos oss kan man hitta tillbaka till glädjen i det sociala arbetet och återupptäcka orsaken till att man valde det här yrket. Då kan man verkligen göra skillnad för våra kommuner och klienter.

Kronan Konsult
Kronan Konsult är ett av Sveriges första privata konsultföretag för socionomer. Inriktningen är framför allt på socialtjänstens utredande del inom barn och ungdom, men man tar även uppdrag inom vuxen och försörjningsstöd samt med chefsbemanning. Kronan Konsult erbjuder många karriärmöjligheter för socionomer som vill arbeta innovativt och kreativt med socialt arbete.
www.kronankonsult.se

www.kronankonsult.se