Socialförvaltningen i Helsingborg, en modern socialtjänst!

Publicerad 6 september 2016

– Rätt lön, bra ledning och goda kollegor är tre komponenter som skapar mervärde för mig. Helsingborgs socialtjänst är i en mycket spännande fas och som utredare får jag vara med och utveckla verksamheten. Delaktighet ger samhörighet, säger Markus Sjösvärd, social­sekreterare på Barn/unga och familj.
– Rätt lön, bra ledning och goda kollegor är tre komponenter som skapar mervärde för mig. Helsingborgs socialtjänst är i en mycket spännande fas och som utredare får jag vara med och utveckla verksamheten. Delaktighet ger samhörighet, säger Markus Sjösvärd, social­sekreterare på Barn/unga och familj.
Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för samma mål. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, förändra, uppleva och utvecklas. Vi är socialförvaltningen för dig som vill något.

Socialförvaltningen i Helsingborg är en av landets största socialtjänster. Vi är uppdelade i fyra verksamhetsområden: Barn/unga och familj, Gemensamma resurser, Vuxenverksamheten och Ensamkommande barn och unga. Varje verksamhet är uppdelad i olika enheter med sina specifika inriktningar. Hos oss finns det yrken som skötare, socialsekreterare, coacher, socialpedagog, behandlingsassistent, familjerättssekreterare, familjebehandlare och många fler.
Vi jobbar alla i staden för dig som vill något!

Våra fyra värdegrunder är:
Jag vill lyckas
Jag skapar värde
Jag samspelar
Jag leder mig själv

På Socialförvaltningen i Helsingborg är vi bara i början på vår resa mot en socialtjänst i framkant, vi vill vara en modern socialtjänst som arbetar med nya tekniska lösningar som underlättar i vardagen och har dessutom fokus på en hållbar miljö. Våra medarbetare har bland annat valmöjligheter när det gäller färdmedel, förutom att vi har el-cykel så har vi även investerat i en Segway. Det ska vara roligt att ta sig fram i staden!

Barnens behov i centrum
Vår förvaltning har vuxit mycket under de senaste två åren, bland annat har vår enhet för ensamkommande barn och unga vuxit så mycket att vi nu till hösten 2016 byggt ut organsationen så att Ensamkommande barn och unga har blivit ett eget verksamhetsområde.
Den som behöver stöd ska inte behöva anpassa sig efter oss, vi finns till för våra kunder. Vi har ett stort barnfokus och jobbar med BBiC, barnets behov i centrum. Vi jobbar för samverkan mellan våra enheter så att våra kunder får det stöd de behöver. Inom förvaltningen så utbildar vi våra medarbetare till Case Managers, där vi ser till att alla som ska stödja kunden närvarar vid alla möten.
Arbetet inom socialtjänsten är ett tufft jobb som kräver tuffa beslut. Samtidigt är människorna som söker sig till yrket ofta empatiska och idealistiska människor som tror på utveckling och brinner för förändring.
Hos oss finns en miljö att växa och blomma ut i. Vi ställer upp för varandra. Vi är olika – och det är också vår styrka!
Just nu håller vi på att kartlägga de kompetenser som finns i förvaltningen och vi har en enhet som arbetar med omvärldsbevakning för att säkerställa att vi har rätt kompetenser även i framtiden.

Ska kunna utvecklas
Som medarbetare hos oss ska man kunna utvecklas och nå alternativa karriärvägar. Vi tror på spjutspetskompetens och löneutveckling som följer din kompetens och din erfarenhet.
Vi arbetar med långsiktiga bemanningsstrategier men måste även vara flexibla och använda kortsiktiga lösningar. Socialsekreterare inom utrednings- och uppföljningsenheterna är en del av en viktig process där socialsekreterare med insats, stöd- och behandlingsuppdrag är en annan viktig del. Vi värdesätter ansvaret och svårighetsgraden på alla socialsekreterartjänster på likvärdigt sätt och har därför hittills gjort satsningar på alla dessa tjänster. På grund av den stora personalomsättning som samtliga socialtjänster i landet känt av, så har vi på Socialförvaltningen i Helsingborg tagit beslut om ett lönetillägg för de socialsekreterare som arbetar inom utrednings- och uppföljningsenheterna. I kommande löneöversyn kommer vi att se över alla löner så att vi får en bra och långsiktigt hållbar lönestruktur för alla personalgrupper.

Rörlighet inom staden
Vi förespråkar intern rörlighet, inte bara inom vår förvaltning utan även inom staden. Det ger inte bara våra medarbetare en ökad kompetens utan vi behåller dessutom kompetensen inom vår organisation och det är så vi blir en lärande organisation.
Som ny medarbetare på Socialförvaltningen i Helsingborg får du en trygg start och grundlig introduktion. Förutom en chef i ett nära ledarskap och en mentor så har vi sakkunniga socialsekreterare som introducerar nyanställda och är ditt stöd i utredningsarbetet.
Våra arbetsledare inom Socialförvaltningen är mycket omtyckta! Arbetsledarna anses vara kompetenta och erfarna. De agerar peppande, respektfullt, visar tillit och ger utrymme för samtal om arbetsbelastningen.

Socialförvaltningen Helsingborg
Vad gör oss unika?
• Engagerade chefer i ett nära ledarskap
• Uppbyggda rutiner och stödfunktioner som stöttar i vardagen
• Administrativa assistenter
• Sakkunniga som stöttar utredarna i deras ärenden
• Möjlighet att arbeta två och två i utredningar
• Många möjligheter till kompetensutveckling
• Intern och extern handledning
Vi är alltid intresserade av att förvärva nya medarbetare till vår organisation och vi ser fram emot att träffa just dig, så häng med på resan. Det blir tufft, men spännande. Och du behövs!
Välkommen att läsa mer om oss på öppnasoc.se

Info om Socialförvaltningen Helsingborg:
Totalt anställda: ca 600
Antal chefer: ca 50
Verksamheter: Barn/unga och familj, Vuxen, Gemensamma resurser och Ensamkommande barn och unga.
Läs mer på: öppnasoc.se, eller stadens instagram

http://öppnasoc.se