”Viktigt att lyssna bakom orden”

Publicerad 20 januari 2016

Victoria Skoog, Eva Leijon, Jonna Sundberg, Eva Rönnbäck och Marie Rudbäck. Foto: Jimmy Lilja
Victoria Skoog, Eva Leijon, Jonna Sundberg, Eva Rönnbäck och Marie Rudbäck. Foto: Jimmy Lilja
Inom Socialförvaltningen i Sundsvall pågår ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på ständig förbättring av verksamheten – till nytta för både medarbetare och klienter.

”Det är viktigt att ni lyssnar bakom orden.” Det svaret fick en socialsekreterare av en ung flicka under ett samtal kopplat till Barns brukarmedverkan, en modell som utvecklats av socialtjänsten i Sundsvall tillsammans med övriga kommuner i länet och FoU Västernorrland, en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunförbundet är huvudman och länets samtliga kommuners socialtjänster finansierar verksamheten. Västernorrlandsmodellen har uppmärksammats nationellt och inspirerat andra kommuner för samtal med barn kring deras upplevelse av kontakt med socialtjänsten.
– Svaret vi fick från flickan ringar in vad det är vi vill åstadkomma med vår verksamhet. Att lyssna bakom orden kräver att man verkligen kan och vågar lyssna. För att klara uppgiften krävs både erfarenhet och mod att våga ifrågasätta sin egen verksamhet och våga testa nya saker, säger Eva Rönnbäck, verksamhetschef, myndighetsutövning.

Specialisttjänster
Socialförvaltningen i Sundsvall kraftsamlar nu på alla fronter för att skapa en kunskapsbaserad verksamhet med fokus på ständig förbättring.
– Vår stora utmaning som vi delar med de flesta andra kommuner idag, är ett ökat tryck på barnsidan. Samtidigt har vi många vakanser och en utmaning i att behålla den personal vi har.
Ett led i det arbetet är att vi nu ser över möjligheten till att skapa en karriärstege och inrätta specialisttjänster för verksamhetens erfarna socionomer. Tanken är också att nyanställda ska ges en gedigen introduktion där de, under så lång tid som krävs, har ett nära stöd av mentor eller samordnare för att komma in i arbetet. Efter flera år i yrket i kombination med både ökad erfarenhet och ökad teoretisk kunskap ska det finnas möjlighet till att få en specialisttjänst, säger Eva Rönnbäck, som påtalar vikten av att få in ny kunskap och ta tillvara den kompetens som redan finns samlad i organisationen. Ambitionen är att det ska finnas specialisttjänster inom alla socialtjänstens ansvarsområden.
– För att klara det krävs tydliga och strukturerade vägar för den interna kunskapsspridningen.
En viktig roll i den strävan har Victoria Skoog, forskare och kvalitetsutvecklare vid FoU Västernorrland.
– Jag finns med som stöd i verksamheten och arbetar just nu med ett projekt där vi ser över olika möjligheter för hur vi ska kunna höja kvaliteten och få en ännu bättre och mer evidensbaserad socialtjänst.

Teamkänsla
Eva Leijon, enhetschef utredning barn, har arbetat inom socialtjänsten i Sundsvall i nära 20 år.
– Jag tycker att det här är ett i grunden otroligt spännande, inspirerande och lärorikt jobb. Det händer alltid nya saker som gör att du ständigt utvecklas, både som yrkesmänniska och person.
Marie Rudbäck, socialsekreterare, som sedan åtta år tillbaka arbetar med placering av barn och unga inom kommunen, instämmer:
– Ingen dag är den andra lik. Jag ser fram emot att gå till jobbet varje måndag och det är alltid lika spännande att se vad som kommer att hända just den veckan.
Även Jonna Sundberg, som är relativt nyutexaminerad och började arbeta som socialsekreterare på mottagningsgruppen för familje- och vuxenstöd i våras, trivs bra på sin arbetsplats.
– Jag sökte mig hit eftersom jag hade goda erfarenheter från tidigare praktikperioder inom verksamheten. Jag upplever att det finns en stark teamkänsla och en kollegial och trevlig stämning på arbetsplatsen. Alla hjälps åt och det är lätt att bli en del av gruppen även om man som jag är ganska ny i yrket. Arbetskulturen gör att det blir roligt att gå till jobbet trots att det är tuffa saker vi jobbar med. En stor fördel är att det finns ett stort utbud av olika insatser inom kommunen.

Bra mix
Den som är intresserad av att börja arbeta inom socialtjänsten i Sundsvall möter en funktionsindelad organisation som erbjuder stora möjligheter till att välja inriktning efter intresseområde. En utvecklingsbenägen verksamhet som målmedvetet arbetar med kvalitetshöjning på alla plan.
– Här finns hög kompetens bland personalen och vi har en bra blandning av erfarna medarbetare och mer nyutexaminerad personal. Sammantaget blir detta en mycket dynamisk mix där erfarenhet i kombination med ny och gammal kunskap korsbefruktar varandra, säger Eva Rönnbäck.

Sundsvalls kommun
Socialförvaltningen i Sundsvall är uppdelad i två delar: en som ansvarar för myndighetsutövningen och en som ansvarar för utförandet av insatserna.
• Socialtjänstens myndighetsutövning med ca 250 medarbetare har uppgiften att utreda och besluta om insatser på individnivå samt även att utveckla välfärdstjänster på längre sikt. Socialtjänsten är indelad i tre områden: Barn och unga, Vuxen (bl.a. missbruk och beroende och ekonomiskt bistånd) samt äldre och funktionsnedsatta.
• Socialtjänstens utförardel består av ca 3 000 medarbetare som utför de tjänster som beviljats.

Sundsvalls kommun

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
Tel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se

www.sundsvall.se