Välkommen till en nytänkande arbetsplats!

Publicerad 20 januari 2016

Susanne Svensson och Pernilla Parding på Stockholms Stadsmission.
Susanne Svensson och Pernilla Parding på Stockholms Stadsmission.
Stockholm Stadsmissions präglas av nytänkande, flexibilitet och engagerande utmaningar i både det lilla och det stora. Organisationen metodutvecklar ständigt och erbjuder stora möjligheter till såväl personlig som professionell utveckling.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som både kompletterar det offentliga samhällets resurser och verkar där samhällets insatser inte räcker till. För kollegorna Pernilla Parding och Susanne Svensson handlar det om att kunna göra skillnad på riktigt.
– Det första året jag arbetade här på Stockholms Stadsmission upplevde jag en känsla av professionell eufori. Det var så otroligt roligt och stimulerande och jag lärde mig massor, och så är det fortfarande. Vi är en dynamisk arbetsplats som ligger i framkant, så varje dag är en ny upplevelse, säger Pernilla, som är utbildad socionom och tillförordnad verksamhetschef för Bostad Först inom Stockholms Stadsmission.
Pernilla har nu arbetat i organisationen i 11 år. Hennes första arbetsplats var på ett trappstegsboende för hemlösa.

Har en levande värdegrund
Hon får genast medhåll av Susanne, som är verksamhetschef för Öppna insatser vuxna och även hon socionom. Hon lockades av Stockholms Stadsmissions storlek, men säger att hon verkligen inte hade en aning om hur stor organisationen var innan hon först kom dit 2013.
– Det är så fantastiskt att komma till jobbet och arbeta med engagerade människor som uppvisar hög professionalitet i alla led. Som praktiserande muslim undrade jag inledningsvis hur det skulle gå att arbeta i en organisation med kristen grundsyn, men Stockholms Stadsmission har en levande värdegrund som stämmer till punkt och pricka med mina värderingar.

Stora utvecklingsmöjligheter
Båda framhåller att möjligheterna för socionomer att utvecklas inom organisationen är stora; man kan arbeta med olika målgrupper till exempel barnfamiljer, ensamma pensionärer och hemlösa.
– Ja, som socionom finns det många utvecklingsmöjligheter, man kan till exempel engagera sig i volontärutvecklingen, jobba med kvalitetsfrågor, söka chefsuppdrag, säger Pernilla.
– Förutsättningen är att man snabbt kan växla mellan det stora perspektivet och det nära bemötandet, och att man har en genuint positiv människosyn, att man tror på varje individs egenmakt! avslutar Susanne.

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar med och för människor i alla åldrar som riskerar att utestängas från samhället.
Stockholms Stadsmission verkar i tre verksamhetsområden: social verksamhet, sociala företag och skolverksamhet. Sedan 2015 är delar av organisationen SIQ-diplomerad.
Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. 2014 hade Stockholms Stadsmission inkl. vår skolstiftelse 566 heltidsanställda och 680 volontärer.

För mer information om oss se vår hemsida: www.stadsmissionen.se

stadsmission_SSM_Min_5cm_Pos