Socionomer från bemanningsföretag tillför värde

Publicerad 20 januari 2016
Text: Annika Wihlborg

Linda Hamnes, enhetschef i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Jennie Blomstrand, chef för Barn och ungdom på Hudiksvalls kommun.
Linda Hamnes, enhetschef i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Jennie Blomstrand, chef för Barn och ungdom på Hudiksvalls kommun.
53 procent av socionomerna anser att bemannings- och konsult­företagen för socionomer fyller en funktion inom det sociala arbetet. 47 procent anser att de minskar arbetsbelastningen för fast anställd personal. Det visar den undersökning som Framtidens Karriär – Socionom genomfört bland ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma socionomer.

– Konsulternas viktigaste funktion är att minska arbetsbelastningen för vår egen personal, men de bidrar även med värdefulla erfarenheter och kompetenser som vi har stor nytta av i klientarbetet. Även om konsulter bidrar till ökade personalkostnader så kan man som beställare se till att få maximal valuta för pengarna genom att vara tydlig i sin kravställning gentemot såväl bemanningsföretaget som den enskilda konsulten, säger Jennie Blomstrand, chef för Barn och ungdom på Hudiksvalls kommun.
Hon ser fördelar i att ta hjälp av externa konsulter i komplexa och känsliga ärenden som ställer särskilda krav på kompetens och betraktar bemanningsföretagens konsulter som ett värdefullt komplement till den egna personalen.
– Jag rekommenderar konsultköpare att ta referenser på den enskilde konsulten samt att upprätta en kravspecifikation som anger vilken typ av konsult verksamheten behöver för tillfället. Ju mer specifik du är som beställare, desto bättre möjlighet har bemanningsföretagen att hitta rätt konsult. Genom att använda oss av en tydlig kravspecifikation har vi hyrt in konsulter som kunnat stötta nyutexaminerade medarbetare och dessutom kan ta sig an komplexa ärenden, säger Jennie Blomstrand.

Viktiga för det sociala arbetet
– Biståndshandläggaryrket har förändrats på senare år, tempot och personalomsättningen har ökat, och många organisationer har en relativt hög personalomsättning. I det sammanhanget fyller konsulter förstås en viktig funktion för att det sociala arbetet ska kunna utföras, säger Linda Hamnes, enhetschef på beställarenheten för äldreomsorg i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.
Hon anser att om personalomsättningen minskar så kan konsultfirmor fokusera mer på att bidra med konsulter med erfarenhet istället för att behöva tillgodose akuta bemanningsbehov. Det kan i sin tur bidra till att höja kvaliteten i socialtjänsten.
– Mitt tips är att i första hand välja ett konsultföretag som har en kontinuerlig dialog med dig som uppdragsgivare och med konsulten. Undersök hur konsultföretagen arbetar och ta referenser på såväl företaget som enskilda konsulter, säger Linda Hamnes.

Fyller bemannings- och konsultföretagen en funktion?
Fyller bemannings- och konsultföretagen för socionomer en funktion inom det sociala arbetet?

bemanning_graf_1
Vilka funktioner fyller bemannings- och konsultföretagen?
Vilka av följande funktioner fyller bemannings- och konsultföretagen inom det sociala arbetet?

bemanning_graf_2