Socionomauktorisationen stärkte Katayuns yrkesidentitet

Publicerad 20 januari 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Eleonor Axelsson

Katayun Rezania, kurator på Stockholm Spine Center.
Katayun Rezania, kurator på Stockholm Spine Center.
En socionomauktorisation kan vara ett sätt för socionomer att stärka sin egen yrkesidentitet och karriärutveckling. Auktorisationen fungerar samtidigt som en kvalitetsstämpel som garanterar patienter och klienter ett professionellt bemötande och handläggning.

– Jag har alltid varit intresserad av psykiatri. Därför kändes det naturligt att direkt efter examen 2012 söka en tjänst som kurator. Min första tjänst som kurator fick jag vid 22 års ålder på en psykiatrisk avdelning för patienter med komplexa vårdbehov på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Efter tre år erbjöds jag en kuratorstjänst på Stockholm Spine Center, en privat klinik som är specialiserad på behandling av patienter med rygg- och nackbesvär samt långvarig smärta, säger Katayun Rezania.
För att bli auktoriserad socionom krävs minst tre års yrkeserfarenhet, minst hundra timmars handledning, två fristående lämplighetsutlåtanden från två chefer, kollegor eller arbetsledare som arbetat i din närhet under en längre period.

Karriärfördelar
– För mig var det självklart att bli auktoriserad socionom. Auktorisationen har gjort att jag känner mig säkrare i min yrkesroll, jag ser den som ett bevis på att jag befinner mig på rätt spår i min yrkesutövning. Auktorisationen tydliggör min specialistkompetens inom socialt arbete, vilket är en stor fördel eftersom vi arbetar i multimodala team med många olika professioner. Min förhoppning är förstås att auktorisationen även kan vara till fördel när jag söker ett nytt jobb i framtiden, inte minst eftersom allt fler privata arbetsgivare ställer krav på auktorisation när de nyanställer socionomer, säger Katayun Rezania.
Kuratorn i hälso- och sjukvården arbetar med att säkerställa och förstärka det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet för patienten. De arbetsmetoder som används bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots detta är socionomerna i vårdinriktade verksamheter en av få yrkesgrupper som inte är legitimerade av staten. Auktorisationen fungerar som ett alternativ till legitimering och ger både socionomen en kvalitetsstämpel och arbetsgivaren en kvalitetsgaranti.
– Betrakta socionomauktorisationen som en investering i din professionella utveckling, för oavsett var du jobbar i framtiden kommer du garanterat att ha nytta av din auktorisation. Socionomer möter många människor som befinner sig i utsatta situationer. Det är därför särskilt viktigt att dessa personer kan vara säkra på att få ett professionellt och ansvarsfullt bemötande, säger Katayun Rezania.