“Självkännedom och bredd gör en bra chef!”

Publicerad 20 januari 2016
Text: Christina B. Winroth

Lisbeth Nilsson, avdelningschef Göteborgs stadsledningskontor.
Lisbeth Nilsson, avdelningschef Göteborgs stadsledningskontor.
Skaffa dig bredd, lär känna dig själv, våga berätta att du är nyfiken på chefsrollen och växla mellan traditionella socionomuppdrag och chefsbefattningar. Det är Lisbeth Nilssons råd till dig som går i chefstankar och vill påverka samhällsutvecklingen med lite större penseldrag.

Knappt tio år efter sin socionomexamen fick Lisbeth Nilsson chansen att prova på chefsrollen. Sedan dess har hon varvat ledande befattningar i offentlig sektor med mer verksamhetsnära uppdrag. Bilden Lisbeth tecknar av sin socionomkarriär karaktäriseras av hur hon växlat mellan chefsbefattningar och traditionella socionomuppdrag.
– Varje gång jag lämnat ett chefsjobb för en mer verksamhetsnära tjänst, har jag efter en tid längtat tillbaka till att kunna påverka verksamheten. Att som chef med jämna mellanrum återvända till olika socionomuppdrag kan jag varmt rekommendera, säger Lisbeth Nilsson.
Sitt första chefsjobb erbjöds Lisbeth då hennes avdelningschef inom omsorgen skulle vara föräldraledig.
– Det gängse rådet brukar vara att inte bli chef över sina kollegor, men för mig var det en bra ingång för att få prova på ledarskapsrollen. Fördelen var att jag redan kunde verksamheten. Det gav mig möjligheten att fokusera på chefshantverket med allt från arbetsmiljöfrågor, ekonomi, verksamhetsstyrning till beslut, säger Lisbeth Nilsson och tillägger:
– Har du kollegornas stöd och är sugen på att prova på chefsrollen, ta chansen! Kortare vikariat kan vara en perfekt start på en ny karriär som ledare.

Berätta om ambitionerna
Från det första chefsvikariatet har karriären, mot stadsledningskontoret i Göteborg, gått via enhetschefsuppdrag till socialchef. Som chef på Göteborgs stads stadsledningskontor, avdelningen för familj-, individomsorg och funktionshinder, leder och samordnar Lisbeth idag de övergripande frågorna inom respektive område.
– Som socionom kan du genom chefs- och ledarskapsuppdrag på ett genomgripande sätt påverka samhällsutvecklingen, må det vara i personers liv eller med lite större penseldrag.
Socionomutbildningen gör oss rustade att fungera som spindeln i nätet, interagera med andra människor och hålla många bollar i luften.
För de som funderat på en chefs- och ledarkarriär, ger Lisbeth rådet:
– Tala om att du är nyfiken på att utforska ledarrollen. Gå ett utbildningsprogram för chefer, testa! Att prova innebär inte att du måste fullfölja, men vem vet, det kanske är precis rätt för dig.

Skaffa en mentor
Självkännedom är en annan central ingrediens för ett gott ledarskap.
– Tidigare i livet gick jag en steg 1-psykoterapiutbildning. Det har varit nyttigt att ha med sig eftersom det som chef är bra att veta hur man själv reagerar och agerar, samt hur andra uppfattar en själv. Ledarskapsutbildningar som fokuserar på chefshantverket är jättebra. Som ny chef ska du dessutom se till att skaffa dig en mentor.
Som chef, poängterar Lisbeth, är det dessutom viktigt att identifiera och lyfta fram de medarbetare som har potential att bli bra ledare.
– Vi chefer måste bli bättre på att skapa utmaningar och delegera ledande arbetsuppgifter till medarbetare med ledaregenskaper. Att vara en bra mentor får inte underskattas, ej heller vikten av struktur och tydlighet, att skapa ett gott socialt klimat, skratta mycket och vara tillgänglig. Så blir du en bra ledare, och inte minst plantskolechef för nästa generation av chefer, avslutar Lisbeth Nilsson.