Seniorhandläggare – ny karriärmöjlighet inom socialtjänsten i Västerås

Publicerad 20 januari 2016

Minna Kuosmanen och Petra Svensson, seniorhandläggare vid socialtjänsten i Västerås. Foto: Per Groth
Minna Kuosmanen och Petra Svensson, seniorhandläggare vid socialtjänsten i Västerås. Foto: Per Groth
– Rollen som seniorhandläggare innebär att all kunskap och erfarenhet jag byggt upp genom åren tas till vara och förs vidare. En viktig uppgift är att bistå socialsekreterarna i deras arbete, säger Petra Svensson vid socialtjänsten i Västerås.

Sociala nämndernas förvaltning vid Västerås Stad samlar hela socialtjänstens myndighetsutövning med drygt 300 medarbetare. Som i många andra kommuner finns det ett stort behov av att anställa fler socionomer inom myndighetsutövningen.
– Vi arbetar på flera sätt för att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Exempel på det är att vi bland annat infört ett Traineeprogram för socionomer, möjlighet till anställning av s.k. Studentmedarbetare, arbetar med program för god introduktion och försöker skapa förutsättningar för ett nära ledarskap, säger Anna Kropp, HR-konsult.
Att skapa möjligheter för nära arbetsledning i vardagen och goda förutsättningar för chefer att utföra ett gott ledarskap är två viktiga hörnstenar i arbetet med att behålla befintliga och attrahera nya medarbetare till verksamheten.
– För oss är det angeläget att försöka ta till vara all kompetens som våra duktiga medarbetare besitter. Därför är det viktigt att kunna erbjuda fler utvecklingsmöjligheter än arbetsledar- och chefskarriär.

Avlastning
Petra Svensson arbetade tidigare som socialsekreterare på Socialtjänstens Mottagning (barn/unga/missbruk/boende). Sedan i februari är hon seniorhandläggare på enheten.
– Min uppgift är att fungera som medhandläggare och stöd i andras ärenden. Grundtanken är vi seniorhandläggare ska stötta socialsekreterarna i syfte att utveckla och stärka kvalitén i handläggningen.
Förutom att finnas med som bollplank och stöd arbetar seniorhandläggarna även med att utveckla de basala handläggningsrutinerna.
– Vi har ägnat mycket tid åt att se över rutiner och bedömningsstöd. En administration som flyter smidigt underlättar handläggningen för kollegor och ökar rättsäkerheten för klienter, konstaterar Minna Kuosmanen, seniorhandläggare, som trivs bra i sin nya roll.
– Jag kom till socialtjänsten i Västerås för fem år sedan som relativt nyutexaminerad socionom. Det är en bra plats att börja på, jag fick en mycket bra introduktion. Här finns också lyhörda chefer som hela tiden arbetar för att det ska bli en så bra arbetsbelastning som möjligt för oss ute på golvet. Att man nu infört seniorhandläggartjänster är ett konkret resultat av den strävan.

Västerås stad
Sociala nämndernas förvaltning i Västerås har ett samlat uppdrag att:
• Ta fram underlag för beslut i strategiska frågor
• Beställa och upphandla sociala tjänster
• Teckna avtal med utförare samt följa upp och utvärdera verksamheten
• Genom omvärldsbevakning följa aktuell forskning och ny lagstiftning
• Utföra myndighetsutövning inom det sociala området

Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
Tel: 021-39 00 00
www.vasteras.se

www.vasteras.se