Nybyggaranda och framtidstro i Härjedalen

Publicerad 20 januari 2016

Anna Quarnå, Linda Hagström och Evan Arvidsson i Härjedalen. Foto: Morgan Grip
Anna Quarnå, Linda Hagström och Evan Arvidsson i Härjedalen. Foto: Morgan Grip
Härjedalen har liksom många andra kommuner stora utmaningar inom socialtjänsten. Samtidigt finns en stark sammanhållning och tätt samarbete över gränser.
– Här finns en nybyggaranda och stolthet att kunna lösa problem och påverka utvecklingen.

Det säger socionomen Evan Arvidsson som arbetar som konsult på IFO i Härjedalen och har lång erfarenhet av att arbeta på socialförvaltningar i flera olika kommuner.
– Det finns en inställning i hela socialförvaltningen om att allt går att ordna. Jag är imponerad av hur man jobbar här, det är dynamiskt och lätt att trivas, säger han.
Som socialsekreterare i Härjedalen har man sin bas i Sveg, men kommunen är vidsträckt och det finns lokalkontor även i Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal. Under hösten har arbetsbelastningen växt stadigt, i takt med att allt fler flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar tagit sig till Sverige.
– Härjedalen är en kommun där man av tradition samverkar över gränser och löser problem tillsammans. Vi har ett mycket nära och gott samarbete med olika myndigheter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och naturligtvis även med sjukvården, skolan och andra samhällsfunktioner. En stor fördel är att man lär känna varandra väl och det finns en gemensam vilja att arbeta konstruktivt och möta utmaningar, säger Anna Quarnå, socionom som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

Flexibelt och rörligt
En annan fördel är att kommunen tar tillvara sina medarbetares hela kompetens och det finns stora möjligheter till ett rörligt och varierande arbete.
– Vi sitter vägg i vägg med ledningen, som är lyhörd för våra behov och önskemål. Man känner sig inte låst till ett arbetsområde, utan det finns en öppenhet att låta medarbetarna arbeta flexibelt och utvecklas i sin yrkeskompetens. Det är en styrka att kunna föra en aktiv dialog med ledningen och att tillsammans hitta lösningar för de utmaningar som vi socialsekreterare står inför, säger Linda Hagström, socionom med ansvar för ekonomiskt bistånd.
Alla tre framhåller att som socialsekreterare i Härjedalen får man vara beredd att hugga i och ha en vilja att lösa samhällsutmaningar på ett smidigt och flexibelt sätt.
– Om man gillar utmaningar och problemlösning finns det otroligt stora möjligheter här. Som socialsekreterare är man central för samhällets utveckling och man har verkligen alla chanser att som individ göra avtryck och skillnad.

Härjedalens kommun
Härjedalen är en av Sveriges största kommuner till ytan samtidigt som det är en av de minsta befolkningsmässigt med cirka 10 000 invånare.
Med sin storslagna fjällnatur erbjuder Härjedalen rika möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Den centrala kommunförvaltningen ligger i Sveg och har cirka 100 medarbetare. Kommunen har ett blandat näringsliv och goda kommunikationer tack vare flygplatsen i Sveg.
www.herjedalen.se

www.herjedalen.se