Mer tid till egen utveckling

Publicerad 20 januari 2016
Text: Annika Wihlborg

Alexander Ramsing, socialsekreterare i missbruks- och barn/familjegruppen i Lessebo kommun och Åsa Edlund, fältsekreterare med inriktning mot ungdomar i Växjö kommun.
Alexander Ramsing, socialsekreterare i missbruks- och barn/familjegruppen i Lessebo kommun och Åsa Edlund, fältsekreterare med inriktning mot ungdomar i Växjö kommun.
Om du skulle få mer arbetstid att disponera över, vad skulle du då använda din frigjorda arbetstid? Den frågan fick socionomerna svara på. 47 procent skulle utveckla verksamheten, 46 procent skulle fortbilda och vidareutbilda sig och lika många skulle ägna sig åt planering och uppföljning.

45 procent av de tillfrågade socionomerna skulle lägga mer tid på klientkontakter, 43 procent skulle hålla sig uppdaterade om aktuella forskningsrön och 42 procent skulle samverka mer med andra aktörer inom och utanför socialtjänsten.
– En rimlig arbetsbelastning, att ha tillräckligt med tid för varje klient och att kunna planera och följa upp varje enskilt ärende är viktigt för alla socionomer, säger Alexander Ramsing, socialsekreterare i missbruks- och barn/familjegruppen i Lessebo kommun, och styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.

Förbättra egna arbetssituationen
Enligt Alexander Ramsing pressas många socionomer av hög arbetsbelastning, vilket gör att många tvingas tacka nej till fortbildning eller att delta i verksamhetsutvecklingsprojekt.
– Att många vill lägga mer tid på verksamhetsutveckling beror förmodligen på att det bidrar till att förbättra den egna arbetssituationen. Förändringstakten med lagändringar och forskningsrön som berör socionomers vardag är hög, vilket gör att många förstås skulle välja att lägga delar av sin frigjorda tid på att hålla sig uppdaterade, säger han.

Samverkan med andra aktörer
– Det är inte förvånande att så många som 42 procent vill lägga mer tid på samverkan med aktörer inom och utanför socialtjänsten. I en medelstor eller stor kommun där aktörer och medarbetare ofta är geografiskt utspridda krävs lite mer tid för att etablera de välfungerande samverkansnätverk som många socionomer är beroende av i klientarbetet. Ytterligare en viktig faktor är tid för reflektion och handledning kring det egna arbetet, säger Åsa Edlund, fältsekreterare med inriktning mot ungdomar i Växjö kommun.

Vad skulle du använda din frigjorda arbetstid till?
Om du skulle få mer arbetstid att disponera över, vad skulle du då använda din frigjorda arbetstid till?

tid_graf_1