Många karriärvägar för socionomer i staten

Publicerad 20 januari 2016
Text: Annika Wihlborg

Johnni Asmussen, socialkonsulent  på Arbetsförmedlingen i Västerås och Cilla Kleerup, ombudsman med inriktning på statliga jobb på Akademikerförbundet SSR.
Johnni Asmussen, socialkonsulent på Arbetsförmedlingen i Västerås och Cilla Kleerup, ombudsman med inriktning på statliga jobb på Akademikerförbundet SSR.
Staten har ett brett verksamhetsområde som täcker in alla välfärdsfrågor i samhället. Statliga arbetsgivare kan därför erbjuda många karriärmöjligheter för socionomer. Några av de största statliga arbetsgivarna för socionomer är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården.

På stora myndigheter som Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Migrationsverket och Försäkringskassan finns socionomer som exempelvis är arbetsförmedlare, frivårdsinspektörer, kriminalvårdsinspektörer, personliga handläggare eller som arbetar med asyl- och tillståndsprövning. På Statens Institutionsstyrelse är socionomexamen en stor tillgång för den som till exempel vill arbeta som behandlingssekreterare.
– En fördel med att arbeta inom staten är att arbetsgivarna ofta kan erbjuda förmånliga anställningsvillkor och bra avtal vad gäller föräldraledighet och semester, säger Cilla Kleerup, ombudsman med inriktning på statliga jobb på Akademikerförbundet SSR.
Statens Institutionsstyrelse, Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen och olika typer av behandlingshem inom ramen för LVU och LVM är andra exempel på statliga arbetsgivare för socionomer. Statens medarbetare har generellt sett en hög utbildningsnivå och många stora statliga arbetsgivare efterfrågar kontinuerligt kvalificerade handläggare med socionomexamen.

Utvecklats till socialkonsulent
Tre år efter socionomexamen började Johnni Asmussen arbeta på Arbetsförmedlingen i Västerås. Nu har han arbetat på samma myndighet i tjugotvå år.
– Jag hade arbetat i en kommun och på ett behandlingshem innan jag sökte ett jobb som arbetskonsulent på Arbetsförmedlingen. Det som lockade mig var främst möjligheten att hjälpa människor att få fotfäste på arbetsmarknaden och att jobbet innebar många möten med både arbetssökanden och arbetsgivare, säger han.
Efter ett par år blev han istället arbetsförmedlare med inriktning mot rehabilitering och sedan nio år tillbaka arbetar Johnni Asmussen som socialkonsulent, vilket innebär att han gör arbetssociala utredningar av individer som av olika skäl befinner sig långt från arbetsmarknaden. Han ger även rådgivning i sociala och ekonomiska frågor och koordinerar ofta kontakter med socialtjänsten och andra myndigheten. Arbetet är självständigt och omväxlande, Johnni Asmussen planerar till stor del sin egen arbetstid.

Fördelar med staten
– Det finns många fördelar med att jobba i staten i allmänhet och på Arbetsförmedlingen i synnerhet. Vi har bra anställningsvillkor med många semesterdagar, lönenivåer som ofta ligger något högre än i kommunerna och en god tillgång till internutbildningar, säger Johnni Asmussen.
Eftersom staten är mångfacetterad och Arbetsförmedlingen är en stor arbetsgivare har han dessutom många karriärvägar att välja mellan. På Arbetsförmedlingen kan socionomer satsa på en chefskarriär, arbeta som arbetsförmedlare med olika målgrupper eller ägna sig åt rehabiliteringsärenden, individer som kräver mer omfattande insatser för att öka sina chanser att komma ut i jobb.
– Både kommuner och statliga myndigheter är ju politiskt styrda organisationer, men här på Arbetsförmedlingen får rikspolitiken ett stort genomslag. Nya direktiv och satsningar avlöser varandra, vilket skapar omväxling och variation. För närvarande arbetar vi till exempel mycket med att underlätta de nyanlända invandrarnas inträde på arbetsmarknaden, säger Johnni Asmussen.