Leksands kommun – en utvecklande arbetsplats för socionomer

Publicerad 20 januari 2016

Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd, Marie Holst Bustad, tf enhetschef för individ- och familjeomsorg och Maggan Danielsson, socialsekreterare med inriktning på missbruk. Foto: Lisa Nygårds
Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd, Marie Holst Bustad, tf enhetschef för individ- och familjeomsorg och Maggan Danielsson, socialsekreterare med inriktning på missbruk. Foto: Lisa Nygårds
I Leksands kommun prioriterar kommunledningen och politikerna en långsiktig individ- och familjeomsorg där man avsätter de resurser som krävs för att klienterna ska uppnå en god livskvalitet. En lyhördhet för socialsekreterarnas åsikter bidrar till ett positivt och sunt arbetsklimat.

I Leksands kommun, med drygt 15 400 invånare, är individ- och familjeomsorgen indelad i två enheter: vuxen samt barn och familj. Enheterna delar lokaler och socialsekreterarna samverkar ofta över enhetsgränserna, exempelvis när de handlägger familjeärenden.
Maggan Danielsson, som tidigare arbetat och bott i Tranås och Vimmerby, kom till Leksands kommun via ett konsultuppdrag 2014. Hon trivdes så bra i kommunen att hon bestämde sig för att säga upp sig från bemanningsföretaget och istället bli anställd direkt av Leksands kommun. Idag arbetar hon som socialsekreterare med inriktning på missbruk.

Positiv atmosfär
– Jag har aldrig tidigare arbetat på ett socialkontor med en så positiv atmosfär och god sammanhållning som här. Jag kände direkt att jag trivdes med kollegorna, delegationen från ledningen och, inte minst, den människosyn som genomsyrar kommunens sociala arbete. Det var definitivt inget svårt beslut att flytta hit, säger hon.
– Sedan jag började arbeta i kommunen 2010 har jag avancerat från socialsekreterare till ställföreträdande enhetschef. Jag trivs med de varierande arbetsuppgifterna, att det är högt i tak och att ha förmånen att arbeta i en modern miljö där samtliga medarbetare har inflytande över verksamhetens utformning. Vi är en lagom stor organisation med ett öppet och välkomnande arbetsklimat, säger Marie Holst Bustad, tf enhetschef för individ- och familjeomsorg.

Prestigelös organisation
I Leksands kommun har kommunledningen verkligen insett vikten av att satsa ordentligt på socialtjänsten. Vi har deras förtroende när vi handlägger ärenden. Här prioriterar vi kvalitativa insatser som är långsiktigt bäst för individen, snarare än att tvingas ta hänsyn till kortsiktiga besparingar. Det gör att det sociala arbete som jag och mina kollegor utför verkligen känns meningsfullt, säger Zilha Fific, avdelningschef familj och stöd i Leksands kommun.
– I somras, när vi hade låg bemanning mitt under semesterperioden, gick jag in som en extra resurs och avlastade mina medarbetare på ärendenivå. Eftersom vi verkar i en prestigelös organisation tvekar vi inte att avlasta varandra i samband med arbetstoppar, säger Zilha Fific.

Leksands kommun