Lättare att nå drömjobbet genom att vara konsult

Publicerad 20 januari 2016

Jelena Petrovic, Nils-Olof Nilsson, Sofie Prick och Pantea Zethelius hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jelena Petrovic, Nils-Olof Nilsson, Sofie Prick och Pantea Zethelius hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Att få erfarenhet från flera olika typer av tjänster ger en bredd som gynnar karriären. Det är ett av skälen till att allt fler socionomer väljer att bli konsulter. Schyssta och trygga villkor gör att företaget Dedicare blivit en populär arbetsgivare i branschen.

Flexibilitet, konkurrenskraftig lön och självbestämmande. Det finns många anledningar för socionomer att välja konsultbranschen. Dessutom är det utvecklande.
– Jag vill prova på flera olika typer av jobb. Att vara konsult ger mig den möjligheten, säger Jelena Petrovic, socionom som är på sitt första uppdrag för Dedicare efter att tidigare ha varit anställd i två olika kommuner i landet.
Konsultverksamheten skapar stimulans genom att ständigt erbjuda förnyelse i arbetslivet vilket bidrar till att kunna avancera och lättare nå sina uppsatta mål i yrkeslivet, resonerar Jelena Petrovic.
– Visst kan man byta jobb även om man är fast anställd i en kommun men inte lika smidigt, instämmer Nils-Olof Nilsson, som just nu arbetar som enhetschef i en Stockholmsort på ett årslångt uppdrag genom Dedicare.
Nils-Olof Nilsson beskriver sig som en nyfiken person som tilltalas av att ständigt ha något nytt att ta tag i. Han lockas av och passar för olika chefsroller och att vara socionomkonsult passar honom därför perfekt.
– Jobbet är som kompetensutveckling i sig. Varje nytt uppdrag innebär en ny arbetskultur och nya spännande utmaningar att möta, säger han.

Värdesätter att välja själv
För socionomen Sofie Prick, som nu arbetar med ensamkommande flyktingbarn på uppdrag av Dedicare, var skälet att bli konsult främst möjligheten att kunna styra när och hur mycket hon vill jobba. Hon värdesätter att själv kunna bestämma när det finns behov av en paus för att göra annat.
– Jag vill till exempel då och då vara ledig från jobbet för att kunna vara volontär och rent praktiskt hjälpa socialt utsatta människor. Nyligen kom jag även hem från en långresa i Indonesien, det är berikande att kunna få den variationen, säger Sofie Prick.
Att Sofie, Jelena och Nils-Olof valt att arbeta som konsulter för just Dedicare beror på företagets seriositet och goda renommé.
– Jag är visserligen ingen trygghetsnarkoman men ställer höga krav på de jag arbetar för. Att Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag värdesätter jag högt. Här finns kollektivavtal och man visar tydligt att man att är en seriös och pålitlig aktör, säger Nils-Olof Nilsson.
För Jelena Petrovic spelade även företagets goda rykte in. När hon tidigare arbetade som chef inom en kommun tog hon hand om konsulterna som anlitades av enheten och var särskilt nöjd med dem från Dedicare.
– Jag fick alltid så bra intryck av dem som kom härifrån. Det var självklart att jag skulle söka mig hit när jag själv bestämde mig för att bli konsult, säger Jelena Petrovic.
Pantea Zethelius är konsultchef på Dedicare och hon menar att tryggheten som Dedicare kan erbjuda sina anställda är en av deras framgångsfaktorer.
– Vissa socionomer kunde tidigare uppleva en rädsla och viss skepsis för att ge sig in i konsultbranschen. Att vi har schyssta villkor och visar att vi bryr oss om de som arbetar för oss har gjort att steget till oss blivit lätt att ta, säger Pantea Zethelius.

Engagemang som lönar sig
Trovärdigheten har stärkt Dedicares konkurrenskraft. Vissa andra aktörer på marknaden har varit ute efter att tjäna pengar på att behovet av personal just nu är så stort att man utnyttjat läget genom att ta ut oskäligt höga kostnader. För Dedicare är det uteslutet.
– Vi har ett genuint intresse för att höja kvaliteten inom socialtjänsten, förklarar Pantea Zethelius, som själv är socionom och har sin bakgrund inom just socialtjänsten.
Att hon som chef är väl införstådd med de utmaningar som socionomkonsulterna står inför har skapat tillit och en god kontakt.
– Jag ringer alla konsulter med jämna mellanrum för att stämma av hur de har det. Det är viktigt för mig att veta att alla trivs, säger Pantea Zethelius.
Det är ett uppskattat stöd.
– De ska ha en jätteeloge för sin tillgänglighet och för att de backar upp för oss. Om en uppdragsgivare exempelvis skulle ställa orimliga krav på oss konsulter, är det skönt att veta att Dedicare går in och hanterar och löser det, säger Nils-Olof Nilsson.

Dedicare Socionom
Dedicare Socionom hyr ut och rekryterar socionomer, beteendevetare, behandlingspersonal och annan personal inom socialt arbete. Företaget har verksamhet i hela Sverige och uppdraget innebär allt från att förse kommuner med socialsekreterare och handläggare till att förse privat och offentlig sektor med familjebehandlare, kurator eller familjehemskonsulent.

Dedicare Socionom
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 70
E-post: socionom@dedicare.se
www.dedicare.se/socionom

www.dedicare.se/socionom