Lätt att leva för socionomer i Ale

Publicerad 20 januari 2016

Fredrik Broberg, Anne Marie Blixt och Erika Söderberg hos Ale kommun. Foto: Patrik Bergenstav
Fredrik Broberg, Anne Marie Blixt och Erika Söderberg hos Ale kommun. Foto: Patrik Bergenstav
Ale kommuns vision är ”Ale lätt att leva” och det gäller i allra högsta grad deras socionomer. I Ale värderas nyutexaminerade socionomers kunskaper högt.

Anne Marie Blixt är enhetschef för barn- och ungdomsenheten. Hon har en specifik syn på sitt chefskap:
– Jag ser mig själv mer som en ledare än en chef. Vi vill ha med alla medarbetare och att de ska känna sig delaktiga.
Med sina 28 år som socionom har Anne Marie Blixt lång erfarenhet av yrket. Hon kom till Ale för 1,5 år sedan, från Göteborg.
– Jag kan se fördelarna med att jobba i en lagom stor kommun. Man kan se hela beslutsprocessen, vi känner våra politiker och handläggarna får vara med att påverka mycket i sitt arbete.
– En helt nyexaminerad socionoms kunskap är precis lika mycket värd. De kommer ju in med ny forskning och ett nytt tänkande. Vi tar gärna emot studenter som vill prova på att jobba och vill se hela bredden, säger Anne Marie Blixt som är glad över att ha engagerande medarbetare som trivs på sin arbetsplats.
– Dessutom hade vi ett lönelyft 2015, så vi har även konkurrenskraftiga löner.

Ska vara roligt på jobbet
Erika Söderberg håller med om att det ska vara roligt att arbeta. Hon är kvalitets- och utvecklingsansvarig för IFO (individ- och familjeomsorgen) och tycker att det är viktigt att kunna påverka hur man jobbar.
– Vi har introduktionsprogram för nya anställda samt ett bra stöd för handläggarna när de arbetar. Vi vill gärna uppmuntra alla medarbetare att vara delaktiga och utvecklas. Nya medarbetare får olika vidareutbildningar i exempelvis barns utveckling, barnsamtal eller processhantering.

Behöver fler socionomer
Fredrik Broberg är socialpedagog och enhetschef för barn och unga, utförar­enheten, och har jobbat 16 år inom verksamhetsområdet.
– Vi inom utförarenheten har en öppenvårdsverksamhet för barn och ungdomar samt deras familjer. Två boenden för ensamkommande flyktingungdomar ingår också. Den sistnämnda delen är en expanderande verksamhet som behöver förstärkning.
Under 2015 så har Ale kommun tagit emot ett hundratal ensamkommande flyktingungdomar. Kommunen planerar att öppna åtminstone två boenden till i år för att möta efterfrågan.
Mottagandet av ensamkommande ungdomar är stort, vilket kommer att inne­bära ett behov av mer personal framöver.

Ale kommun
Ale kommun ligger strax norr om Göteborg och har 29000 invånare. Vi är 2000 personer som jobbar med att göra det lätt för Aleborna att leva. Att pendlingen är enkel med direkttåg från både Trollhättan och Göteborg gör bara saken bättre. Vid Individ och familjeomsorgen arbetar ca 150 personer.

Verksamhetschef Individ och familjeomsorgen Iréne Blomqvist nås genom kommunens kontaktcenter:
Tel: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
www.ale.se

www.ale.se