Kungsbacka investerar i medarbetare

Publicerad 20 januari 2016

Mie Flood, Sara Hart och Elisabeth Silomäki Hermansson hos Kungsbacka kommun. Foto: Jeanette Utell
Mie Flood, Sara Hart och Elisabeth Silomäki Hermansson hos Kungsbacka kommun. Foto: Jeanette Utell
Med ett gott rykte attraherar Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun ständigt nya medarbetare. Förvaltningen lägger stor vikt vid rekryteringsfrågor samt utvecklingsmöjligheter och mentorskap.

Söder om Göteborg ligger expansiva Kungsbacka kommun där socionomer har möjlighet att arbeta i en mellanstor kommun och samtidigt bo nära eller i en storstad. För fyra år sedan bestämde sig socialsekreteraren Elisabeth Silomäki Hermansson för att söka sig till Kungsbacka eftersom hon hade hört mycket positivt om kommunen.
– Jag arbetar med utredningar och ville till en kommun där det finns en mer varierad grupp av ungdomar med olika typer av problem. En annan anledning till att jag sökte mig hit var att många medarbetare har flera års erfarenhet av utredningsarbete.
Sara Hart, som sedan ett halvår tillbaka arbetar som socialsekreterare på enheten för ensamkommande flyktingbarn i Kungsbacka, upplever att det finns stora utvecklingsmöjligheter i kommunen.
– Vi har möjlighet till föreläsningar och skräddarsydda vidareutbildningar för att fortsätta utvecklas. Kommunen investerar i sina medarbetare, vilket har lett till att många jobbar kvar. Deras kunskap och erfarenhet ger en trygghet och stabilitet i förvaltningen, förklarar Sara Hart.
– Dessutom finns det möjlighet att göra karriär här. Kommunen har till exempel tagit fram en chefsutbildning för dem som är intresserade, berättar Elisabeth Silomäki Hermansson.

Stöd för nya medarbetare
Kommunen ligger i framkant inom flera områden, bland annat genom att uppdatera sig med nya arbetssätt och nyttja ny teknik. På socialförvaltningen Individ & Familjeomsorg finns olika kompetensförsörjningsgrupper som tittar på hur verksamheten kan utvecklas.
– En grupp arbetar med introduktion och mentorskap. Hur ska introduktionen se ut när det kommer nya medarbetare och vilken hjälp behöver de är frågor som gruppen tittar på, säger Elisabeth Silomäki Hermansson.
I början av 2016 blev det klart med en ny tjänst på förvaltningen, en så kallad mentor-roll, som ska vara ett stöd i ärenden och processer för medarbetare på Barn- och Ungdomsenheten. Erfarne utredaren Mie Flood fick den nya specialtjänsten som mentor.
– Det är en jättespännande tjänst som ger en trygghet till nya och även gamla medarbetare. Även om du har arbetat här en längre tid behöver du extra stöd och bra förutsättningar för att utvecklas och göra ett gott arbete. På så sätt blir det mer attraktivt att stanna kvar i yrket och i kommunen, berättar Mie Flood.

Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun
• Individ & Familjeomsorg är en av kommunens tolv förvaltningar.
• Medarbetare har möjlighet till vidareutbildning och inspirerande föreläsningar.
• Olika arbetsgrupper, bland annat för introduktion av nya medarbetare.
• Ny mentor-tjänst ger extra stöd till medarbetarna.
• Kungsbacka kommun ingår i Storgöteborg och ligger vid E6:an. Från Kungsbacka går pendeltåg till Göteborg.

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka
Tel: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

www.kungsbacka.se