Klientkontakt och möjligheten att göra skillnad

Publicerad 20 januari 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Shutterstock

socialt_shutterstock_329595416

Vad trivs du bäst med i ditt sociala arbete? Den frågan fick ett slumpmässigt urval av socionomer i hela landet i början av december 2016. Många socionomer beskrev klientkontakten som en av de viktigaste faktorerna till att de trivs med sitt sociala arbete.

Majoriteten av de socionomer som deltog i undersökningen värderar kontakten med klienter allra högst i det sociala arbetet. Att samarbeta med klienten för att han eller hon ska få en trygg och stabil grund att stå på och så småningom klara sig på egen hand är en av de faktorer som gör att socionomerna trivs med sitt sociala arbete.
Många nämner möjligheten att kunna hjälpa och stödja individer i svåra situationer samt att möta människor i många olika livssituationer som tillfredsställande faktorer i det sociala arbetet. Att stärka klienternas självförtroende och självkänsla upplevs också som givande. Några av socionomerna som deltog i undersökningen nämnde en god sammanhållning och ett välutvecklat lagarbete med kollegorna som viktiga trivselfaktorer. Andra värdesätter möjligheten att motivera människor till förändring.

Hjälpa utsatta barn
Variationen och komplexiteten i arbetsuppgifterna samt möjligheten att bidra till ett långsiktigt socialt hållbart samhälle finns med bland undersökningssvaren, liksom stimulansen genom en mix av juridik, dokumentation och klientkontakt. En av socionomerna anser att förutsättningarna att skapa rättssäkerhet för klienter som inte kan bevaka sina egna rättigheter känns meningsfull, medan andra betonade möjligheten att utveckla metoder och arbetssätt. Känslan av att se och kunna hjälpa utsatta barn och bredden i form av olika karriärmöjligheter är andra exempel på faktorer som socionomer uppskattar i det sociala arbetet.

Detta uppskattar socionomerna mest i sitt sociala arbete:
1. Kontakten med klienter och kollegor.
2. Omväxlande arbetsuppgifter.
3. Känslan av att göra skillnad i människors liv.
4. Att följa klienternas utveckling.
5. Fritt arbete, möjligheten att planera sin egen arbetstid.