Högt omdöme för Ljungby kommun

Publicerad 20 januari 2016

Magnus Wallinder, Sara Grimmtjärn, Rebecca Emanuelsson och Sandra Andersson. Foto: Lasse Ahlin
Magnus Wallinder, Sara Grimmtjärn, Rebecca Emanuelsson och Sandra Andersson. Foto: Lasse Ahlin
Ljungby kommun, med närhet till både natur och storstadsregioner, lägger stor vikt vid att skapa flera karriärvägar för socionomer. Kommunen får högt omdöme av universitetsstudenter.

Strategiskt placerad vid E4:an är Ljungby en växande kommun, där socialförvaltningen har möjlighet att genomföra idéer utan att vara beroende av andra kommuner. Hela förvaltningen är samlat under en nämnd, vilket innebär stora fördelar för individen.
– Till skillnad från större städer där ansvarsområden delas upp mellan olika förvaltningar har vi allt under ett tak, vilket ger korta beslutsvägar, variation i arbetet och god överblick. Socionomer träffar regelbundet kollegor i kommunen, vilket ger en god samverkan, säger verksamhetschefen Magnus Wallinder.

Flera karriärvägar
Under hösten har socialförvaltningen påbörjat en översyn av sina verksamheter för att ligga i framkant och redan nu anpassa sig efter de utmaningar som socialt arbete ställs inför i framtiden. Förvaltningen lägger upp en plan för hur verksamheten och enskilda socionomer kan utvecklas.
– Vi säkerställer att det finns en flora av karriärvägar för socionomer och att dessa premieras. För oss är det viktigt att du kan växa i din roll, och ha möjlighet att utvecklas som specialist. Vi ser framåt, och har ett starkt politiskt stöd bakom oss.
Kommunen lägger stort fokus på att ta hand om sina medarbetare och de praktikanter som söker sig till Ljungby kommun. Praktikupplägget ger både fördjupning och bred kunskap om förvaltningens verksamheter, vilket attraherar universitetsstudenter.
– I större städer, som Växjö, är allt mer utspritt, men här finns en helt annan överblick och en nära samverkan med andra verksamheter, förklarar Sara Grimmtjärn, som går termin fem av sju vid socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Positiv bild av förvaltningen
Hon får medhåll av sina klasskamrater Rebecca Emanuelsson och Sandra Andersson, som också har valt att praktisera i Ljungby kommun. De känner inte igen den negativa bild av socialt arbete som många gånger lyfts fram i media.
– Under min praktik har jag blivit positivt bemött och inspirerad av medarbetarnas engagemang och de värderingar som finns i förvaltningen, berättar Sandra Andersson.
– Jag kan absolut rekommendera andra att söka sig hit, och efter mina studier vill jag arbeta i Ljungby kommun, säger Rebecca Emanuelsson.

Ljungby kommun
• Ligger vid E4:an med närhet till Växjö, Halmstad, Helsingborg och Göteborg. Lätt att pendla från Växjö och andra städer.
• Finns ett starkt företagsklimat med jobb för eventuell partner samt eget sjukhus.
• Rikt fritidsliv med kultur, idrott och närhet till natur.

Ljungby kommun
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby
Tel. vxl: 0372-78 90 00

Verksamhetschef
Magnus Wallinder
Tel: 0733-73 96 05
magnus.wallinder@ljungby.se
www.ljungby.se

www.ljungby.se