Flexibelt och stimulerande i Ungdomsgruppen i Upplands Väsby

Publicerad 20 januari 2016

Eva Kristiansson, Louise Schröder, Åsa Samuelsson och Joakim Ehrenberg. Foto: Staffan Larsson
Eva Kristiansson, Louise Schröder, Åsa Samuelsson och Joakim Ehrenberg. Foto: Staffan Larsson
I socialtjänsten i Upplands Väsby kommun pågår ett kontinuerligt metod- och kvalitetsutvecklingsarbete. 2016 görs bland annat en särskild satsning på nätverksarbete och arbete enligt Signs of safety. Nätverksarbetet syftar till att mobilisera det privata nätverket och öka familjernas möjligheter till delaktighet i besluten som rör dem. Här är beslutsvägarna korta, utvecklingsvägarna många och satsningar på kontinuerlig kompetensutveckling en självklarhet.

– Jag uppskattar verkligen att Upplands Väsby kommun satsar mycket på medarbetarnas kompetensutveckling. Sedan jag började i kommunen 2013 har jag bland annat gått kurser i motiverande samtal, Tejping och Signs of Safety. Några av mina kollegor har fortbildat sig kring bland annat hedersrelaterad problematik och sexuella övergrepp på barn och unga. Om vi vill gå en kurs som vi anser oss ha nytta av i vårt arbete är sannolikheten stor att satsningen beviljas, säger Joakim Ehrenberg, socialsekreterare i Ungdomsgruppen, som arbetar med ungdomar i åldrarna 13 till 20 år.
Han valde att arbeta i en medelstor kommun eftersom det ger fler möjligheter till ett fritt och varierat arbete än i större kommuner. En faktor som bidrar till att Joakim Ehrenberg trivs med sitt arbete är värdegrunden som präglar hela socialtjänstens arbete. Den har sin utgångspunkt i att kommunen ska sätta individens välbefinnande i centrum och bevilja de insatser som krävs för att Upplands Väsby ska vara en bra plats att leva på för alla kommuninvånare.

Möter ungdomar i deras egen miljö
– En fördel med att arbeta i en kommun som Upplands Väsby, med drygt 44000 invånare, är att vi kan arbeta flexibelt med klientens behov i fokus. När vi träffar ungdomar kan de välja att möta oss i en miljö där de känner sig hemma, exempelvis på skolan eller fritidsgården. Det känns bra att kunna arbeta utanför de gängse ramarna med fokus på klientens behov, säger Louise Schröder, socialsekreterare i Ungdomsgruppen.
Hon sökte sig till Upplands Väsby kommun 2012, efter att ha arbetat ett par år på ett ungdomshem. Den tillåtande, omhändertagande och öppna atmosfären och den goda sammanhållningen kollegor emellan är några av de faktorer som bidrar till att hon trivs.

Initierar egna utvecklingsprojekt
Louise och Joakim har tillsammans initierat ett utvecklingsprojekt som går ut på att testa nya digitala kontaktvägar för att etablera kontakt och kommunicera med ungdomar, exempelvis Skype och Facebook. Det är ett konkret exempel på hur egna initiativ och förbättringsförslag snabbt realiseras och omvandlas till utvecklingsprojekt eftersom beslutsvägarna i ungdomsgruppen är korta.
– Vi jobbar nära våra enhetschefer, vilket innebär att de är tillgängliga för oss när vi behöver diskutera ärenden eller om vi behöver resursförstärkning när arbetsbelastningen är hög. Våra närmaste chefer stöttar och kan också hjälpa oss att prioritera bland våra ärenden, säger Joakim Ehrenberg.

Kontinuerlig utveckling
– Jag började som utredare på Ungdomsenheten och är sedan 2012 biträdande chef. Upplands Väsby är en nyfiken kommun som präglas av ständig utveckling. Ledningen lyssnar verkligen på oss medarbetare, de är mycket lyhörda för och intresserade av att ta del av våra synpunkter och förslag. Det är roligt att arbeta i en organisation där det både finns tillräckligt med resurser för att värna om klienternas utveckling och för att vi medarbetare ständigt ska kunna lära oss nytt och bygga på vår egen kompetens, säger Eva Kristiansson, biträdande enhetschef Ungdomsgruppen.

Forma din egen karriärutveckling
– Jag har arbetat i Upplands Väsby kommun sedan 2002 och trivs jättebra. Som familjebehandlare arbetar jag på uppdrag av socialtjänsten med allt från depression till relationsbekymmer, våld och missbruksproblematik. Ett viktigt skäl till att jag stannat länge hos samma arbetsgivare är möjligheten att forma min egen karriärutveckling. Här uppmuntras den som vill vidga sina vyer att prova på olika delar av verksamheten. Jag kan dessutom planera min egen arbetsdag och fortbilda mig inom de områden som intresserar mig mest, säger Åsa Samuelsson, familjebehandlare och samordnare för Väsby behandlingsteam.
Familjebehandlarna använder ett helt batteri av metoder, exempelvis Marte Meo och Funktionell familjeterapi. Utredare och behandlare arbetar i nära samverkan, vilket medför att ungdomarna och deras familjer får skräddarsydd hjälp som anpassas utifrån deras unika behov. I kommunen bedrivs mycket behandling i egen regi och det nära samarbetet är en kvalitetssäkring för klienterna.

Upplands Väsby
Vill du veta mer om hur det är att jobba i Upplands Väsby?
Ring till Eva Kristiansson, 08-590 972 12, eller till Åsa Samuelsson, 08-590 971 90.
www.upplandsvasby.se

www.upplandsvasby.se