Arbete med ensamkommande ger mycket tillbaka

Publicerad 20 januari 2016
Text: Annika Wihlborg

Ida Jörgensen, socialsekreterare på Karlstads kommuns utredningsenhet för ensamkommande ungdomar i åldern 16–21 år.
Ida Jörgensen, socialsekreterare på Karlstads kommuns utredningsenhet för ensamkommande ungdomar i åldern 16–21 år.
Efter socionomexamen 2013 började Ida Jörgensen arbeta som socialsekreterare på Karlstads kommuns utredningsenhet för ensamkommande ungdomar i åldern 16–21 år. Arbetet ger henne möjligheten att hjälpa ensamkommande ungdomar att etablera ett nytt liv i Sverige, vilket inkluderar allt från praktisk hjälp med skola och bostad till stödsamtal och långsiktiga omsorgsplaner.

– Jag valde att börja arbeta med ensamkommande ungdomar eftersom det är ett otroligt givande och intressant arbete med en utsatt målgrupp som samtidigt har höga förväntningar på och högt ställda mål för sin nya tillvaro i Sverige. Jag utreder varje enskild ungdoms behov av bostad, skolgång, fritidsaktiviteter och socialt sammanhang. Ibland slussar jag personen vidare till en kurator eller till CTS, Centrum för posttraumatisk stress. Därefter stöttar jag och följer upp ungdomen löpande när de etablerar sig i sitt nya hemland. De ensamkommande ungdomarna är ofta mycket motiverade att utbilda sig, lära känna nya människor och bli en del av det svenska samhället, säger Ida Jörgensen.

Viktigt att etablera förtroende
Det första mötet med ungdomarna sker ofta med hjälp av tolk, men många ungdomar lär sig svenska relativt snabbt. För Ida Jörgensen handlar det mycket om att etablera en förtroendefull dialog med ungdomen redan på ett tidigt stadium och att se till individens samlade livssituation och behov när hon handlägger ett ärende.
– Ensamkommande ungdomar har förstås ofta många traumatiska och jobbiga händelser med sig i bagaget. Ibland tar det ett tag innan de känner ett tillräckligt stort förtroende för att våga öppna sig för oss socialsekreterare, men när vi väl etablerat ett starkt ömsesidigt förtroende fungerar vi ofta som ett viktigt stöd i vardagen, säger Ida Jörgensen.

Långsiktig klientrelation
Hon rekommenderar socionomer med intresse av att arbeta med ungdomar från andra kulturer och är beredda att anpassa metoder och arbetssätt utifrån individens behov att prova på att arbeta med ensamkommande.
– Mitt arbete känns verkligen meningsfullt, inte minst eftersom jag verkligen har möjlighet att göra skillnad i ungdomarnas liv. Jag möts av mycket tacksamhet och hinner etablera en långsiktig och personlig klientrelation med ungdomarna eftersom jag ofta följer deras utveckling i flera års tid. Att se en ungdom som jag följt i flera år ta studenten eller få ett arbete är verkligen en härlig känsla, säger Ida Jörgensen.