Klippan – en kommun som bryr sig

Publicerad 19 januari 2016

Josefine Mangbo och Kira Ljungdahl hos Klippans kommun. Foto: Kristian Karlsson
Josefine Mangbo och Kira Ljungdahl hos Klippans kommun. Foto: Kristian Karlsson
Gott bemötande, gott samarbete, ansvar och engagemang. Det är essensen av det kollektiva värdegrundsarbete som socialtjänsten i Klippan genomfört under senare tid. Och det är inte bara tomma ord, här handlar det om en kommun med medarbetare som bryr sig.

Socialtjänsten i Klippan har under senare tid genomgått ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbete. Det aktiva värdegrundsarbetet, som involverat samtliga medarbetare, har mynnat ut i en ledstjärna som kan sammanfattas med tre ord: Vi bryr oss!.
– Vi har också identifierat fyra grundstenar som ska genomsyra hela verksamheten. Vår vardag och allt vi gör inom verksamheten ska präglas av gott bemötande, gott samarbete, ansvar och engagemang. Vi vill vara en öppen och transparent organisation. För mig som ansvarig chef är det oerhört viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och därmed också tar eget ansvar, säger Josefine Mangbo, avdelningschef för individ- och familjeomsorg och LSS.
För att säkerställa att teorierna omsätts i praktiken har verksamheten utsett ambassadörer bland medarbetarstaben. Kira Ljungdahl, förste socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg, är en av dem.
– Min uppgift är att hjälpa mina kollegor att hålla värdegrunden levande så att det inte bara blir tomma ord utan fyller dem med mening.

Stora möjligheter
Både Kira och Josefine har tidigare arbetat inom socialtjänster i större kommuner. Båda har också aktivt sökt sig till Klippan som de beskriver som en liten kommun med stora utmaningar samt behov av utveckling och förändring, i kombination med stor framtidstro och mycket hopp.
– Det gör Klippan till en spännande kommun att verka i, inte minst för oss inom socialtjänsten. Fördelarna är bland annat korta beslutsvägar och ett bredare uppdrag, både för socialsekreterare och chefer. Här får man ett brett perspektiv och en helt annan helhet än i en stor kommun, säger Josefine.
En annan fördel som lyfts fram är de goda utvecklingsmöjligheterna i organisationen. Kira berättar att hon började arbeta som barnavårdsutredare i Klippan i september 2014. Sedan december förra året är hon förste socialsekreterare i sin arbetsgrupp och för mottagningen.
– Tjänsten som förste socialsekreterare ser jag som ett steg på vägen mot att i framtiden kunna axla en mer omfattande ledarroll. Här finns verkligen goda möjligheter att växa och utvecklas i sin yrkesroll.

Klippans kommun
Klippans kommun ligger i det attraktiva och expansiva nordvästra Skåne. Kommunen har under en följd år haft en jämn befolkningstillväxt och har ca 16700 invånare.
Socialförvaltningen har ca 550 medarbetare och består av två delar: Avdelningen för IFO/LSS och avdelningen för Äldreomsorg. Visionen för Individ- och familjeomsorgen och LSS är ”Vi bryr oss!”. Det innebär att alla våra möten präglas av respekt och tolerans, men också tron på den enskildes egen förmåga.

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
Tel: 0435-280 00
www.klippan.se

www.klippan.se