Socionombemanning med insikt

Vårdlänkens grundare Therese Löfall har 19 års erfarenhet av bemanning och rekrytering inom vården. Sedan 2011 har Vårdlänken arbetat med socionombemanning och företagets medarbetare är övertygade om att en framgångsrik verksamhet beror på förståelse för och insikt i alla berörda parters villkor och behov. Vårdlänken arbetar med bemanning och rekrytering inom flertalet olika yrkesgrupper inom … Fortsätt läsa Socionombemanning med insikt